Tidningen

KamratBladet

En informationstidning för Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening Halmstad

Tidningen utsänds till alla medlemmar i kamratföreningen liksom till vissa andra kontakter i Halmstad garnison. Dessutom går tidningen ut till Flygvapnets kamratföreningar. Utöver information om kamratföreningsverksamheten samt om det historiska F 14 innehåller tidningen orienteringar om den dagliga tjänsten och verksamheten vid FMTS och MHS H.

Bidrag från läsekretsen – text såväl som bilder – är mycket välkomna. Skicka gärna in dina bidrag via e-post.

Artikelförfattarnas åsikter sammanfaller inte alltid med kamratföreningens eller FMTS eller MHS H uppfattning.