Styrelsen

Hans Hansson

Ordförande och firmatecknare
Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt
Leder administration av föreningens åtaganden.
E-post: Hans Hansson
Mobil: 072-210 44 33

Thomas Ericsson

Vice ordförande
Ansvarig PR & Kommunikation samt sociala medier
E-post: Thomas Ericsson
Mobil: 070-378 24 32

Per Olin

Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
E-post: Per Olin
Mobil: 070-295 29 93
Hem: 035-106713

Reino Paakkonen

Sekreterare
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail.
E-post: Reino Paakkonen
Mobil: 070-675 24 37

Kenneth Narstam

Verksamhetsansvarig
Planerar och leder föreningens verksamhet såsom föredragsafton, filmafton, föreningsresor, studiebesök m m.
E-post: Kenneth Narstam
Mobil: 070-520 64 65

Jan Hjelm

Ledamot Traditionsfrågor
Ansvarar för frågor som rör Traditionsområdet och muséet
E-post: Jan Hjelm
Mobil: 073-828 17 43

Thomas Grevholm

Förbandsrepresentant MHS-H
MHS-H
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H Är föreningens POC gentemot MHS-H
E-post: Thomas Grevholm
Mobil: 076-649 20 21

Stefan Gustafsson

Adjungerad Ledamot
Ansvar för redaktionskommitten
Redaktionsansvarig för KamratBladet
Kontakt: Stefan Gustafsson
Mobil: 070-3576721

Anders Heinergård

Förbandsrepresentant FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS Är
föreningens POC gentemot FMTS
E-post: Anders Heinergård
Mobil: 070-374 48 62

Greger Lönnergård

Ledamot
Traditionsområdet museet
E-post: Greger Lönnergård
Mobil: 070-5590537