Flottiljområdets
kamrat- och veteranförening Halmstad

Om oss

Vi främjar kamratskap och vårdar minnet av F14, Kungliga Hallands flygkår

Samt Försvarsmaktens Halmstadsskolor, Försvarsmaktens tekniska skola, Flygvapnets Officershögskola och Militärhögskolan Halmstad

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening bildades 1972, då som F 14 Kamratförening. F 14 grundades 1 juli 1944 och verkade som attackflottilj fram till 1961 då flottiljen lades ner. Då etablerades ett flertal centrala skolor för flygvapnets behov, främst inom flygvapnets basorganisation.

Efterhand som verksamheterna inom flottiljområdet förändrades, har även föreningen skiftat namn, senast F14-FMTS-MHS H Kamratförening, och fr o m 2015 har föreningen nuvarande namn.
Föreningens syfte är att bevara och vårda minnet av F14, FMHS (Försvarsmaktens Halmstadsskolor), FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola), FOHS (Flygvapnets Officershögskola), MHS H (Militärhögskolan Halmstad), samt är naturligtvis en förening för att främja kamratskap.

Idag har föreningen uppgifter gentemot FMTS inom områdena traditionsvård och veteranstöd. Inom det senare området är föreningens medlemmar en tillgång för de utlandsveteraner, såväl innan, under och efter en utlandsmission. Detta sker i samverkan med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), Svenska Soldathemsstiftelsen, Fredsbaskrarna och Invidzonen.

Vy över Flottiljområdet och Halmstad i bakgrunden
Vy över Flottiljområdet och Halmstad i bakgrunden
Motorbyte i vintermiljö på Strv. Foto FMTS
Motorbyte i vintermiljö på Strv. Foto FMTS

OBS Föreningsresan i den 16 maj är framflyttad till hösten OBS

2024 firar kamratföreningen ” Flottiljområdet – 80 år i Försvarsmaktens tjänst”.

Detta sker genom ett antal händelser under 20024. Varje dag publicerar vi en historisk bild från verksamhet på vårt Facebook konto. Vi kommer att ge ut en bok i maj. Vi genomför ett antal utställningar samt föredrag utanför militärt område. Vi genomför ett heldagsprogram för våra medlemmar den 31/5 m m. Kallelse till detta kommer via E-post. Här nere ser ni lite reklam för vår utställning samt föredrag på Söndrums bibliotek.

Hej flygarvänner!

Boken om de första 50 årens verksamhet – Flyget i Mickedala (gavs ut 1994) kompletteras nu med en ny bok om de sista 30-årens verksamhet på dagens Flottiljområde. 25 mars skickades boken till tryckeriet.

Boken har titeln – Lära, Leda och Försvara – En krönika om Flottiljområdet i Halmstad 1994-2024. Boken inleds med en kort sammanfattning av de första 50 åren.

Inriktningen är att boken kommer att finnas framme till 80-årsfirandet den 31 maj för medlemmarna. Boken kommer att kosta 300 kr. Vi har varit tvungna att höja priset från ursprungliga 250:- kr mht till inflation m m.

För de som ej är medlemmar men ändå önskar köpa boken erbjuds att lägga en förhandsbeställning på boken för leverans efter den 31 maj. Eventuellt tillkommer postens porto om boken måste skickas med posten.

Ni anmäler ert intresse på info@fkvf.se genom att anmäla namn , E-post och adress (vid hemskickade med posten) . Innan vi skickar boken kommer vi att skicka E-post till de som anmält intresse att köpa boken för att ange exakt pris (dvs bokpris plus ev porto om den skall skickas). För er som skall hämta boken personligen så framgår det av E-posten var hämtningen av boken sker.

Betalning skall vara erlagd innan boken skickas eller hämtas

Utlämning sker den 31/5 preliminärt.

Med vänliga hälsningar

Hans Hansson
Ordf. FKV

Föreningsresa 2024-08-24 till F17 flygdag

 

Årets föreningsresa går till F17 och flygvapnets huvudflygdag den 24/8 2024.

Bussen avgår från Halmstads Arena kl 0600 och är åter ca 1800.

Bussresan kostar 250:- / person och det ska betalas i samband anmälan som görs på:

Pg 289950-8 alt Swish 1230724344 Glöm inte att uppge namn.

Anmälan senast 10/8 och den är bindande och återbetalas inte.

 

Begränsat antal platser

 

Välkomna!

Historic Flight. SAABs flygplan JAS 39, J29, SK 60, J35, A32, JA 37
Historic Flight. SAABs flygplan JAS 39, J29, SK 60, J35, A32, JA 37

Om F14

F14 grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen.  Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungliga Hallands flygkår mellan 1961–1972, 1972–1998 döptes förbandet om till Flygvapnets Halmstadsskolor.

1999 var det åter dags för en förändring och med det ett namnbyte till Försvarsmaktens Halmstadsskolor. F14 blev Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.

Dagens organisation och namn fick skolan 2005- då man bildade Försvarsmaktens Tekniska Skola och slog samman Armens Tekniska Skola i Östersund med Försvarsmaktens Halmstadsskolor som förlades till F14 området i Halmstad.

F14 och dess olika efterföljare som skolförband utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation och senare blev även skolan försvarsmaktsgemensam i många utbildningar främst inom det tekniska området.
.

Militärhögskolan Halmstad

1980 bildades Flygvapnets Officershögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet.

Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999.

I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.