Integritetspolicy

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

Flottiljomådets kamrat- och veteranförening har arbetat fram nedanstående integritetspolicy där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy för Flottiljomådets kamrat- och veteranförening (Fljomr KoV

Fljomr KoV respekterar din personliga integritet och det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig.

Personuppgiftsansvar
Fljomr KoV styrelse är personuppgiftsansvarig och kan delegera registerverksamheten till kontaktman och registeradministratör.

Personuppgifter i medlemsregistret
Fljomt KoV uppgifter om dig som person följer av ditt medlemskap. Medlemsregistret innehåller följande uppgifter om dig:
· Namn
· Personnummer
· Adress
· E-postadress
· Telefonnummer
Syftet med medlemsregistret
För bedrivande av Fljomr KoV:s verksamhet har vi ett medlemsregister med medlemsuppgifter för att kunna:
· Skicka kallelse med e-post eller brev angivande tidpunkt för årsmöte,
föredragskvällar, resor och andra aktiviteter
· Ge anvisning om betalning av årsavgift
· Vid behov kunna nå dig på telefon
· Ansöka om verksamhetsbidrag eller motsvarande
Smidigt kunna ordna inpassering tillskyddsomådet FMTS

Rätt för dig att begära information om dina personuppgifter hos oss och att rätta och radera uppgifterna
Vill du veta vilka personuppgifter Fljomr KoV har om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss och i förekommande fall få dem rättade eller raderade.

För styrelsen

Halmstad Oktober 2018-10-08

Hans Hansson
Ordf.