Bli medlem

Bli medlem och stöd kamratföreningen

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening

(F 14 –FMHS - FMTS - FOHS - MHS H)

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR i kraft.
Föreningar måste deklarera hur man hanterar personuppgifter.
Information om hur Fljomr KoV hanterar personuppgifter hittar ni här.

Föreningen bildades 1972 som F 14 Kamratförening och har idag cirka 164 medlemmar.
Föreningen ska främja kamratskap och samhörighet mellan förbanden som verkar och har verkat inom flottiljområde i Halmstad.
Föreningen ska även stötta FMTS i veteranfrågor.
Föreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) och även i Flygvapnets kamratföreningars samverkansgrupp.

Årsavgiften är 200 kr och sätts in på plusgirokonto 28 99 50 – 8 eller Swisha till 123 07 24 344 i samband med anmälan och för denna ringa peng får du:

  • delta i föreningenens årliga utflyktresa till intressanta mål i främst västra och södra Sverige.
  • umgås med kamrater under våra föredragscaféer (sept och febr), där du under någon timme lyssnar på intressanta föredrag om då och nu, samtidigt som du njuter en kopp kaffe
  • delta i en årlig filmafton (nov) med filmer från då och nu som följs av en traditionell krigarmiddag
  • delta i den lokala veterandagen i maj i Halmstad samt firandet av FN dagen
  • samt naturligtvis medverka i vårt årsmöte i början av mars, till vilket vi bjuder in intressanta föreläsare och avslutar med krigarmiddag
  • delta i övriga ordnande arrangemang under året såsom pubaftnar och veteranluncher

 

Bli medlem nu, om du idag tjänstgör inom Försvarsmakten, eller har tjänstgjort och nu är veteran eller om du har ett flyg/tekniskt/historiskt intresse av verksamheten inom flottiljområdet.

Anmäl Dig nedan.
Vi behöver ditt namn, ditt personnr (för inpassering), din postadress samt e-postadress samt ditt telfonnummer.

Välkommen som medlem! Hans Hansson, Ordförande