Ordförande har ordet nr 2 2022-03-19

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

Ordförande har ordet – nr 2/ 2022

Sommaren går mot sitt slut. I år har vi verkligen haft en ”het” sommar, kanske lite före het tidvis för våra breddgrader.

Efter sommaruppehållet så är vi nu igång i föreningen igen. Uppfräschningen av museet fortsätter.

Vi har redan hunnit med en liten föreningsresa. Vi besökte F 10 museum för att få lite inspiration för framtiden. Då Covid har påverkat möjligen att delta i våra aktiviteter så får vi börja om att väcka intresset för dem. 15 medlemmar hörsammade vår kallelse och deltog i resan.

Vi samarbetar nu med andra föreningar i Halmstad då vi ofta vänder oss till samma publik för våra arrangemang. Förhoppningsvis ger det lite fler deltagare på våra föreläsningar och resor och gör det intressantare för en föreläsare att komma till Halmstad.

Nästa aktivitet är en föreläsning om NATO och NATO medlemskap som Försvarsutbildarna arrangerar och sker den 24 augusti på Soldathemmet vid Lv 6.

Vi har även startat ett bokprojekt inför F 14 80-års jubileet 2024 om det förbandet varit kvar. Vi avser även fira MHS-H det året då de fyller 25 år. Vi återkommer senare under början på 2024 vad det programmet består av. Har ni något intressant som hänt under er tid som ni bedömer platsar i vår nya bok så hör av er till oss på info@fkvf.se . Tyngdpunkten i boken kommer att var tiden 1994-2024 med många bilder från verksamheten.

Rekrytering av nya medlemmar samt behålla dem vi redan har är viktigt för oss. Vi är nu uppe i 176 medlemmar. Vi har en positiv utveckling av medlemsökningen vilket är roligt men det blir inget utan olika rekryteringsinsatser.

Under året har vi även uppdaterat vårt medlemsregister, för att i dessa tider då vi inte kan träffas, förse er med information digitalt om vad vi sysslar med i Coronatider. Det är då viktigt att vi har alla uppgifter såsom namn, adress, E-post, Tfn nummer m m.

Jag får dock fortfarande felmeddelande då vi skickar ut mejl till er medlemmar från ett antal medlemmar. Ändrar ni E-post glöm inte att meddela os den nya adressen.

Vår tidning är mycket uppskattad och första numret kom ut i juni. Vi jobbar nu med nummer 2 som kommer ut i december.

I museifrågan så har det tyvärr inte hänt något nytt. Vi saknar fortfarande de medel som krävs för att etablera oss utanför militärt område.

Vi moderniserar vår IT utrustning då den vi fått låna av FMTS har bäst före datum sen lång tid tillbaka. Det finns dessutom så många restriktioner vad vi kan göra med de lånade FM datorerna vilket inte gagnar kamratföreningsverksamheten. Ny IT är en förutsättning för att vi skall kunna sätta igång med att dokumentera alla våra foton digitalt, materielen och böckerna som vi har. Det blir en kostsam investering men nödvändig.

När vår nya IT är på plats så kan vi ägna all tid åt traditionsbevarande åtgärder b l a genom dokumentationen/digitalisering av vår fotoskatt.

Håll uppsikt på vår hemsida och Facebooksida för det är där vi lägger ut aktuell information om föreningens aktiviteter.

 

 

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar