FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 3 2022-04-27

Möte:            Styrelsemöte 3
Tid:               2022-04-27

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin ,Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen, , Stefan Gustafsson (Adjungerad)

Förhinder: Thomas Grevholm, Anders Heinegård, Greger Lönnergård

  1. Ordföranden öppnande mötet.Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt. Det extra styrelsemötet var insatt så att beslut kunde tas i 2 frågor innan ordinarie styrelsemöte 25 maj
  2. Dagordningen

På dagordningen fanns 2 frågor:

– Beslut om investering i ny IT- utrustning

– Beslut om byte av leverantör av Hemsida

  1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

  1. Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Thomas Ericsson redogjorde för erhållen offert från DH Solution. Thomas redovisade vilka förändringar som diskuterats med DH Solution utifrån den ursprungliga offerten. Huvudsakligen har olika komponenter tagits bort då vi dels har komponenten själva eller så har den bedömts som onödig för den kommande verksamheten. Den slutliga investeringen skall ersätta de från 2006 och tidigare erhållna datorerna från FMTS som är omoderna. Investeringen omfattar b l a datorer, skrivare, skärmar, tangentbord, programvara, virusskydd, internetanslutning, molntjänst för sparande av filer, nätverk och DVD spelare.

Beslut

– Styrelsen beslöt att ge arbetsgruppen i mandat att inhandla ny IT-utrustning. Kostnaden bedömt till 60-70 tusen.

Föreningen bytte hemsida 2017 och har haft Hemsida24 som leverantör sedan dess. Under åren har Hemsida 24 bytt ursprungligt program för hantering av hemsidan. Föreningen upplever en försämring och har beslutat att se över utbyte av hemsida till annan leverantör.

Ordförande harr undersökt marknaden och fastnat för interwebsite som ny leverantör. Vi erhåller då följande offert:

Vi lämnar fast pris på alla våra hemsidor.

 Vi kan bygga en ny hemsida i WordPress med Elementor PRO sidobyggarehttps://elementor.com/

 Hemsidan blir då lätt att uppdatera för er i framtiden med både bilder och texter. Därefter flyttas hemsidan efter ert Godkännande till er domän.

Då äger ni er hemsida och slipper dyra årskostnader för hemsidemallar mm.

 Vi kan även installera: https://rankmath.com/ PRO versionen för att förbättra hemsidans SEO-optimering.

Detta för att enkelt få hemsidan mer tillgänglig på Google när man söker på er verksamhet…

 Vi kan också hjälpa till med en utbildnings video, som beskriver hur ni enkelt kan sköta uppdateringarna.

Alternativt kan ni teckna ett serviceavtal hos oss, så sköter vi om allt åt er.

 Förslag:

Pris för en vanlig hemsida inkl. webbutik med 20 produkter är 7 000 kr + moms

 Beslut

– Styrelsen beslutade att låta ordförande gå vidare och beställa ny hemsida av interwebsite

  1. Nästa möte

– Nästa möte blir den 25 maj 2022 kl. 1400-1530 i klubbrummet

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar