B 18 B
A 28
A 32 Lansen
Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap
 F14 grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen.
Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår mellan 1961-1972. 1972-1998 döptes förbandet om till Flygvapnets Halmstadskolor. 1999 var det  åter dags för en förändring och med det ett namnbyte till Försvarsmaktens Halmstadskolor. F14 blev Försvarsmaktens Halmstadskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.
Dagens organisation och namn fick skolan 2005- då man bildade Försvarsmaktens Tekniska Skola och slog samman Armens Tekniska Skola i Östersund med Försvarsmaktens Halmstadskolor som förlades till F14 området i Halmstad.

F14 och dess olika efterföljare som skolförband utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation och senare  blev även skolan försvarsmaktsgemensam i många utbildningar främst inom det tekniska området.


1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.


Vacker bild över Flottiljområdet med banan
 KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund. 
Föreningen är partipolitiskt, religöst och ekonomiskt obunden.

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

Ordförande har ordet

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till
den text jag skrivet.

2021-01-14 Nu finns ordförande har ordet tillgängligt. Klicka på länken så kommer ni dit:
http://fkvf.se/ordförande-har-ordet-nr-1-2021-2021-01-14

2021-03-04 i år blev årsmötet i kamratföreningen genomfört på ett nytt sätt pga. Coronaviruset. Vi genomförde årsmötet som ett videomöte. 15 st ur vår styrelse och medlemskader hade anmält sitt deltagande. Det vi missade med att genomföra mötet som ett videomöte var föredraget samt den trivsamma ärtmiddagen på mässen, efter årsmötet, i kamratligt trevligt umgänge. Just nu fortsätter Corona att lägga hinder i väg för oss i vår verksamhet. Det gäller ju i stort all verksamhet som måste ta hänsyn till att minska smittspridningen i samhället. Vi kommer att återkomma på vår hemsida och Facebooksida när verksamheten kan starta igen.

Årsmötet var ett traditionellt årsmöte med diverse redovisningar från året som gått. Alla handlingar hittar ni under menyn Organisation/Årsmöte 2021.

På årsmötet erhöll deltagarna en kort orientering om läget med att försöka flytta vårt museum utanför FMTS område och på så sätt göra det mer lättillgängligt för allmänheten. Vi fortsätter att jobba vidare med denna fråga tillsammans med kulturförvaltningen i Halmstad.

2021-02-20 

Årets förening

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening

Motivering: Juryn har valt att tilldela priset som årets förening till en förening som på kort tid har lyckats med att förvandla ett vrak till en ståtlig symbol för Halmstad. Tack vare att eldsjälarna i denna förening engagerat personer och företag med arbete och donationer har Halmstad fått ytterligare ett attraktivt mål för besöksnäringen, samtidigt som det beskriver historien om när gamla F14 var en flygande attackflottilj.


2021-02-17 Halmstad kommuns Eldsjälsgala gick av stapeln igår kväll. I år genomfördes den som en videosändning. För den som vill se så är länken här till sändningen https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/eldsjälar-hyllades-i-livesändning-1.41628333

Flottiljområdets kamrat-och veteranförening var nominerade i årets förening vilket vi vann. Det är otroligt roligt att få uppskattning på detta sätt för allt ideellt arbete som läggs ned i föreningen. Dagens HP finns en artikel (se ovan) som ger en kort beskrivning av vinnarna av de 5 priser som delades ut.

2021-02-03 Idag träffades styrelsen och Team museet för ett kortare Coronasäkrat möte ute. Strax utanför Halmstad finns ett naturvårdsområde som heter Ön där mötet ägde rum. På agendan stod följande frågor;

- Information om etablering av ett museum utanför militärt område

- Orientering samt beslut om hur 2021 års årsmöte skall genomförs

- Diverse andra frågor såsom "Anita" flygfyren inne på FMTS område

Minnesanteckningar hittar ni under menyn Organisation/Styrelsemöte 2021

2020-12-23 Läs artikeln om A 32 på nätet . HP besökte oss vid fpl igår. Kommer i morgondagens HP. Här är länken https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansenentusiaster-vill-fixa-ett-nytt-museum-1.3904317... 

2020-11-03 
Då det kommit nya restriktioner i Halland med anledning av Coronavirusets spridning ställer kamratföreningen in alla aktiviteter tills vidare.
Vi återkommer på sociala medier när vi återupptar verksamheten igen
Hans Hansson
Ordf

2020-09-01 så startar kamratföreningen upp en historisk beskrivning av F14 på vår Facebooksida från dess start 1944 fram till idag. Tryck på F längst ned på denna sida så kommer ni till vår Facebooksida och kan följa vår inlägg från olika tider och verksamheter eller klicka på länken: https://www.facebook.com/FljoKoV/?modal=admin_todo_tour

2020-11-12 Så var då skylten på plats vid vår A32 Lansen. Där får den oinvigde lite mer information om flygplanet, F14, kamratföreningen samt en engelsk sammanfattning. Det finns dessutom en Q:r kod som hänvisar de som klickar på den till vår hemsida www.fkvf.se  

2020-11-01 Här kommer några bilder på vår A32 Lansen i kvällsmörker. Flygplanet belyses av 2 lampor som sitter på ca 10 meters avstånd från flygplanet på respektive sida. Positionsljusen på vingar tänds också vid mörkrets inbrott. Allt detta styrs via atomuret nere i Tyskland. Inte nog att allmänheten kan njuta av denna vackra skapelse under dygnets ljusa timmar. Med belysning kan man ta del av flygplanet från tidig morgon timma till sen kvällstimma innan ljuset släcks. 

Efter A 28 B kom A 32 Lansen till F14 

2020-10-29 Redan innan ombeväpningen av F14 till A 28B var klart talades det om det kommande attack-flygplanet, flygplan A 32 Lansen, som beräknades tillföras förbandet 1957.
Lansens ankomst oroade många då flygplanet hade en efterbrännkammare, EBK, vilket sades kunna medföra en ökning av bullret upp till 4 ggr. med hänsyn till flottiljens läge så hade bullerproblematiken varit uppe tidigare och stadens politiker hade uttryckt sin förskräckelse över bullret över staden och sjukhuset.

F14 startade sin omskolning på F17 i väntan på den förlängda startbanan . Våren 1957 kom de första Lansarna till F14.

Stig Cederholm från Hallandsposten, fick efter läkarundersökning, och jobbig utprovning av utrustning flyga med ett pass. Efteråt blev hans uttalande "Jobbigt, svettigt men underbart"
Samtidigt med ombeväpningen till Lansen kom emellertid de första signalerna om nedläggningen av F14. F 14 flög A 32 Lansen mellan 1957-1961 då F14 lades ned och bildade F14 Hallands flygkår ett skolförband utan flygverksamhet.


Efter B18 B kom jetåldern till F14 med A 28 B Vampire

2020-10-27 Jetflygningen på F14 började med A28B och blev trots allt bara ett mellanspel.
Svenska Flygvapnet fick sitt första jetflygplan J28 A Vampire redan 1946 och något år senare fanns J 29 Tunnan ett svenskt konstruerat jetflygplan på ritbordet.

En bit in på 50-talet började B 18 B kännas föråldrad, främst i förhållande till de nya attackuppgifterna. Ersättare skulle produceras inom landet men jaktplan hade förtur. När J 29 Tunnan började levereras blev ett antal J 28 B med kvarvarande gångtid övertaliga. I avvaktan på det nya attackflygplanet som skulle komma beslöts att B18 B vid F 14 skulle ersättas med J 28 B som nu döptes om till A 28 B. Detta var en stor omvälvning. Dels var A 28 B ensitsig och dels hade den begränsad lastförmåga. Tidigt 1951 ljöd de första signalerna om F14 kommande ombeväpning och våren 1953 började inflygningen. Hösten 1953 beräknades alla B 18 B vara utbytta mot A 28 B. Flygvapnet köpte även ett antal 28 C som var tvåsitsiga varav F 14 fick några.
Vid Gustaf VI Adolfs Eriksgata i Halland sommaren 1954 uppvaktade F14 med formationsflygning - 40 flygplan A 28 som visade styrka och precision.
A28 perioden på F14 blev kort. 1957 började omskolningen till A 32 Lansen.


B 18 B Kunglig Hallands Flygflottiljs första flygplan

2020-10-21 F14s första flygplan var B 18 B. Leveranserna började 1945, före 1945 flög man med lite olika lånade flygplantyper, och ersattes av A28 Vampire 1953. Sakta växte flygplanantalet upp och 1947 hade man 50 fpl B 18 B detta trots att man tappade en hel division vid olyckan i Härnösand 1946. B 18 B flögs normalt i grupper om 3 fpl. Man uppträdde ofta inom divisions ram som då bestod av 9 fpl i 3st tregrupper. Det förekom även att man flög i flottiljförband och då var alla 3 divisionerna med med vardera 9 fpl. Det måste varit mäktigt att se 27st B 18 B komma flygande. 

Haverier är något som Flygvapnet fått leva med ända sedan starten. Med åren har flygsäkerhetsarbetet utvecklats och haverierna minskat till en nästan 0- nivå. Under de åren F14 flög B18 B hann F14 förlora en hel del fpl i olika haverier och tyvärr många med dödlig utgång. Här är en förteckning över de haverier som skett med B18 B från F 14:

Haverier med B18 B från Kungliga Hallands Flygflottilj

Tid                 Fplnr             Plats

1946-01-22   18 174           F14 fält Halmstad

1946-02-10   18 163           På svag is utanför Nya Dal 4 km N Ramviks såg

1946-02-10   18 172           På isen Härnösands hamn. Fpl sjönk vid bärgningsförsök

1946-02-10   18 180           Okänd. Fpl aldrig återfunnet.

1946-02-10   18 176           På svag is Härnösands hamn. Sjönk senare till botten.

1946-08-12   18 186           1 km Ö Wadhults k:a

1947-07-03   18 212           Elmås Abilds Stn, O Falkenberg

1948-07-21   18 226           Sandreda Östenhaga N Växjö

1949-09-15   18 173           Kinnekulle 1,2 km SV Österplana

1950-03-20   18 209           Karlsro vid västra begravningsplatsen 700 m SO F14 fält

1951-06-12   18 282           Sövdeborg flygfält

1953-04-27   18 169           Över F14 bombmål Tönnersjöheden 25 km SO Halmstad

Omkomna i B18 haverier under flyguppdrag

Grad                                   Namn                                  Tid

Fänrik                                 H.G. Hoffberg                    1946-02-10

Vplff vkrp                          K.E. Carlsson                     1946-02-10

Furir                                   A.S.E. Andersson              1946-02-10

Sergeant                            E.A. Holm                            1946-08-12

Sergeant                            K.E.B. Segerhorn              1946-08-12

Furir                                    S.E. Engström                    1947-07-03

Vplff krp                             K.G. Pettersson                1947-07-03

Furir                                    F.G.B. Hall                            1948-07-21

Stamff furir                       S. Brunstorp                      1948-07-21

Furir                                    B.O. Olofsson                      1949-03-18

Furir                                    O.L.E. Engvall                     1949-03-18

Stamff furir                       E.E. Rosdahl                       1949-03-18

Fanjunkare                       C.B.Y. Hjelm                        1949-03-18

Furir                                    B.H.W. Virgi                        1949-08-16

Under 2 världskriget var behovet av flygförare stort och man startade då utbildning av värnpliktiga flygförare. 1945 infördes i stället stamflygförare som senare kom att bli fältflygare. Kontraktet för en fältflygare var inledningsvis 6 år men kunde förlängas. 

För den uppmärksamme så ser man att det är fler som omkommit i B18 B på andra tider än de som finns angivna som egen haverier med fpl från F14. Min slutsats är att de måste ha flygit i andra flottiljers B 18 B som havererat.


2020-12-01 Idag postade jag en tidig julklapp till våra medlemmar i FljomrKoV. KamratBladet nr 2 2020 är på väg till er och bör nå er om några dagar. Övriga får nöja sig med en digital kopia som finns på vår hemsida www.fkvf.se
K
licka på länken så kommer ni till 
tidningen:http://files.builder.misssite.com/43/ff/43ff3067-721e-4200-b13f-1cc7a3c91658.pdf


Vår renoverade A32 Lansen på pelare vid infarten till Halmstad City Airport
2019-12-11 Varför heter  vår Lansen Gul Petter?

Det har förekommit en del frågor om beteckningen på den uppsatta A32 Lansen.
Jag skall förklara varför den har beteckningen GUL PETTER efter renoveringen så att allt blir riktigt.
Vid renoveringen 1994 användes två olika individer för att få ihop flygplanet. Det var 32094 och 32127.
När vi startade vår renovering så konstaterade vi att den befintliga bakkroppen, 32 127, var illa åtgången av väder, vind och nederbörd.  Vi bedömde att det inte skulle gå att  åtgärda all korrosion som uppstått utan en enorm arbetsinsats och med reservdelar som vi inte hade. Vi började då leta efter om det fanns någon bättre bakkropp till en A32 Lansen någonstans i Sverige. Vi fick napp uppe i Vidsel där det stod 3 Lansen på deras skjutmål.Efter en rekognosering i Vidsel konstaterade vi att en av bakkropparna var i utmärkt skick trots att den stått ute på skjutmålet i Norrland under lång tid. Den bakkropp som vi fick ned hade individnumret 32025.

Efter att ha ordnat så bakkroppen kom till södra Sverige så skrotade vi 32 127 och ersatte den med den nya bakkroppen, 32025, för att få ihop ett helt flygplan. Den renoverade bakkroppen, 32025, döptes om till det skrotade individnumret 32094.

Ingen av dessa har haft kod gul Petter, men både 32094(märkning 14 - gul E) och 32127 (märkning 14-B) har under viss tid tillhört F14. Individen 32025 levererades till F7 och fick märkningen 7-gul A.

Varför är då den renoverade A32 Lansen märkt med GUL PETTER?
Anledningen att vår Lansen fått beteckningen GUL PETTER är för att hedra minnet av framförallt att det var den sista Lansen som lämnade F14 med Jan Magnusson som pilot.
Vi vill också uppmärksamma och hedra att besättningen i F14s enda Lansenhaveri med dödlig utgång flög GUL PETTER.
GUL PETTER precis efter uppsättningen den 7 december kl 1545 starx innan mörkret närmade sig.

Här ligger, on-line, den fotobok som vi tog fram som dokumentation av vårt renoveringsarbete med A32 Lansen.
Klicka på länken:https://www.onskefoto.se/se-online-fotobok?widgetId=c2ed0f4d-d7f7-48ec-94ee-0b221b5100a4