B18 B
A 28 Vampire
A 32 Lansen
Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap
 F14 grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen.
Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation.

1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.
F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.

I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS.
Vacker bild över Flottiljområdet med banan
 KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund. 
Föreningen är partipolitiskt, religöst och ekonomiskt obunden.

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

Ordförande har ordet

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till
den text jag skrivet.

2020-09-28 Spännande tider. Dels har vi påbörjat en upprustning av vårt nuvarande museum och samtidigt har vi börjat föra en dialog med Lv 6 Museet om framtiden. Vi önskar precis som Lv 6 en bättre lokal som ligger utanför militärt område och som kan tillåta att ett kommande gemensamt militärmuseum bättre speglar den militärhistoriska utvecklingen i Halland/Halmstad. Inledande samtal har inletts som förhoppningsvis leder till en positiv utveckling för museiverksamheten vad avser uppvisandet av Halmstads militärhistoriska utveckling

2020-10-21 På lördag den 24 oktober högtidlighålls att FN-stadgan trädde i kraft detta datum 1945. Vi uppmärksammar då det arbete som FN genomför internationellt genom en ceremoni med kransnedläggning vid minnesmonumentet
”I fredens tjänst” i Norre Katts Park kl. 0900.‬
På grund av rådande omständigheter med anledning av Covid – 19, kommer årets högtidlighållande av FN-dagen genomföras utan allmän publik. Istället erbjuds livesändning via Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Facebook-sida, som startar strax innan 0900.
Välkomna att deltaga digitalt!

B 18 B Kunglig Hallands Flygflottiljs första flygplan

2020-10-21 F14s första flygplan var B 18 B. Leveranserna började 1945, före 1945 flög man med lite olika lånade flygplantyper, och ersattes av A28 Vampire 1953. Sakta växte flygplanantalet upp och 1947 hade man 50 fpl B 18 B detta trots att man tappade en hel division vid olyckan i Härnösand 1946. B 18 B flögs normalt i grupper om 3 fpl. Man uppträdde ofta inom divisions ram som då bestod av 9 fpl i 3st tregrupper. Det förekom även att man flög i flottiljförband och då var alla 3 divisionerna med med vardera 9 fpl. Det måste varit mäktigt att se 27st B 18 B komma flygande. 

Haverier är något som Flygvapnet fått leva med ända sedan starten. Med åren har flygsäkerhetsarbetet utvecklats och haverierna minskat till en nästan 0- nivå. Under de åren F14 flög B18 B hann F14 förlora en hel del fpl i olika haverier och tyvärr många med dödlig utgång. Här är en förteckning över de haverier som skett med B18 B från F 14:

Haverier med B18 B från Kungliga Hallands Flygflottilj

Tid                 Fplnr             Plats

1946-01-22   18 174           F14 fält Halmstad

1946-02-10   18 163           På svag is utanför Nya Dal 4 km N Ramviks såg

1946-02-10   18 172           På isen Härnösands hamn. Fpl sjönk vid bärgningsförsök

1946-02-10   18 180           Okänd. Fpl aldrig återfunnet.

1946-02-10   18 176           På svag is Härnösands hamn. Sjönk senare till botten.

1946-08-12   18 186           1 km Ö Wadhults k:a

1947-07-03   18 212           Elmås Abilds Stn, O Falkenberg

1948-07-21   18 226           Sandreda Östenhaga N Växjö

1949-09-15   18 173           Kinnekulle 1,2 km SV Österplana

1950-03-20   18 209           Karlsro vid västra begravningsplatsen 700 m SO F14 fält

1951-06-12   18 282           Sövdeborg flygfält

1953-04-27   18 169           Över F14 bombmål Tönnersjöheden 25 km SO Halmstad

Omkomna i B18 haverier under flyguppdrag

Grad                                   Namn                                  Tid

Fänrik                                 H.G. Hoffberg                    1946-02-10

Vplff vkrp                          K.E. Carlsson                     1946-02-10

Furir                                   A.S.E. Andersson              1946-02-10

Sergeant                            E.A. Holm                            1946-08-12

Sergeant                            K.E.B. Segerhorn              1946-08-12

Furir                                    S.E. Engström                    1947-07-03

Vplff krp                             K.G. Pettersson                1947-07-03

Furir                                    F.G.B. Hall                            1948-07-21

Stamff furir                       S. Brunstorp                      1948-07-21

Furir                                    B.O. Olofsson                      1949-03-18

Furir                                    O.L.E. Engvall                     1949-03-18

Stamff furir                       E.E. Rosdahl                       1949-03-18

Fanjunkare                       C.B.Y. Hjelm                        1949-03-18

Furir                                    B.H.W. Virgi                        1949-08-16

Under 2 världskriget var behovet av flygförare stort och man startade då utbildning av värnpliktiga flygförare. 1945 infördes i stället stamflygförare som senare kom att bli fältflygare. Kontraktet för en fältflygare var inledningsvis 6 år men kunde förlängas. 

För den uppmärksamme så ser man att det är fler som omkommit i B18 B på andra tider än de som finns angivna som egen haverier med fpl från F14. Min slutsats är att de måste ha flygit i andra flottiljers B 18 B som havererat.


2020-10-14 Museigruppen träffas för att arbeta med upprustningen av museet på onsdagar. Igår så fick gruppen besök av nya Garnisonspastorn Jonas Hagård. Jonas fick en pratstund med de  närvarande i Team Museet innan han fick en guidad rundtur i museet. Det var trevligt att Jonas tog sig tid att gå runt och ta del av våra museisamlingar. 

2020-09-24  Hej, Styrelsen har tidigare beslutat att ta upp höstens inplanerade verksamhet för medlemmarna då Corona läget förbättrats.  Trots det förbättrade läget så har vi säkerställt att vi kan genomföra vårt föredrag Corona säkert då vi använder en större lokal än nödvändigt m h t intresse vilket medför att vi kan hålla mer än väl godkänt avstånd mellan deltagarna. Vi sätter gränsen vi 50 personer (så många har vi aldrig varit tidigare) utan siktar på det mer troliga antalet som är ca 25 st i Corona tider. Ni deltar bara om ni anser er fullt friska. Vid minsta lilla symptom på feber, hosta  mm så stanna hemma.

Vår första aktivitet är ett föredrag den 22 oktober kl 1800-2000 då vi har två föreläsare på plats. Anmälan sker på info@fkvf.se senast den 19 oktober. På anmälan skall ni ange om ni avser köpa fika då vi måste förvaras Soldathemmet om antalet då det normalt inte förekommer så stor åtgång en torsdagskväll.

Föreläsare är:
-Magnus Edman VD på Halmstad city Airport berättar om den civila flygstationens utveckling under 75 år.
- Vår andra föreläsare är Sven Scheidenbauer från Ängelholm. Ämnet för Svens föreläsning är "Från original till Frankensteins monster - om synen på museiflygplan”
Mvh
Hans Hansson
Ordf. FljomrKoV

2020-09-08 Så var det dags för lite underhåll på  vår uppsatta A 32 Lansen vid infarten till Halmstad City Airport. Halmstad kommun som flygplanet är överlämnat till svarar för underhållet med råd från oss i kamratföreningen. Idag så var man på plats för att spola av flygplanet inför den kommande vintersäsongen. Med bra underhåll kommer flygplanet att skina i många år framöver. 

2020-09-01 så startar kamratföreningen upp en historisk beskrivning av F14 på vår Facebooksida från dess start 1944 fram till idag. Tryck på F längst ned på denna sida så kommer ni till vår Facebooksida och kan följa vår inlägg från olika tider och verksamheter eller klicka på länken: https://www.facebook.com/FljoKoV/?modal=admin_todo_tour

2020-06-05 KamratBladet nr 1 2020 är klar och en tidningsutgåva är utskickad till alla våra betalande medlemmar samt hedersmedlemmar.  För er andra får ni hålla till godo med en pdf variant av tidningen. Klicka på på Menyn Tidning/KamratBladet nr 1 2020 så kommer ni åt tidningen.

Vår renoverade A32 Lansen på pelare vid infarten till Halmstad City Airport
2019-12-11 Varför heter  vår Lansen Gul Petter?

Det har förekommit en del frågor om beteckningen på den uppsatta A32 Lansen.
Jag skall förklara varför den har beteckningen GUL PETTER efter renoveringen så att allt blir riktigt.
Vid renoveringen 1994 användes två olika individer för att få ihop flygplanet. Det var 32094 och 32127.
När vi startade vår renovering så konstaterade vi att den befintliga bakkroppen, 32 127, var illa åtgången av väder, vind och nederbörd.  Vi bedömde att det inte skulle gå att  åtgärda all korrosion som uppstått utan en enorm arbetsinsats och med reservdelar som vi inte hade. Vi började då leta efter om det fanns någon bättre bakkropp till en A32 Lansen någonstans i Sverige. Vi fick napp uppe i Vidsel där det stod 3 Lansen på deras skjutmål.Efter en rekognosering i Vidsel konstaterade vi att en av bakkropparna var i utmärkt skick trots att den stått ute på skjutmålet i Norrland under lång tid. Den bakkropp som vi fick ned hade individnumret 32025.

Efter att ha ordnat så bakkroppen kom till södra Sverige så skrotade vi 32 127 och ersatte den med den nya bakkroppen, 32025, för att få ihop ett helt flygplan. Den renoverade bakkroppen, 32025, döptes om till det skrotade individnumret 32094.

Ingen av dessa har haft kod gul Petter, men både 32094(märkning 14 - gul E) och 32127 (märkning 14-B) har under viss tid tillhört F14. Individen 32025 levererades till F7 och fick märkningen 7-gul A.

Varför är då den renoverade A32 Lansen märkt med GUL PETTER?
Anledningen att vår Lansen fått beteckningen GUL PETTER är för att hedra minnet av framförallt att det var den sista Lansen som lämnade F14 med Jan Magnusson som pilot.
Vi vill också uppmärksamma och hedra att besättningen i F14s enda Lansenhaveri med dödlig utgång flög GUL PETTER.
GUL PETTER precis efter uppsättningen den 7 december kl 1545 starx innan mörkret närmade sig.
Sök blogg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.