Verksamhetsplan våren 2023

All verksamhet under våren är inställd pga. arbetet med flytt av vårt museum till ny lokal

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en besöksanmälan. Denna ska innehålla personnummer, namn och anledning till besöket.

Anmälan görs enklast på hemsidan eller på telefonnr: 072- 210 44 33

Många av våra aktiviteter görs på Soldathemmet och där behövs bara en deltagaranmälan.

Verksamhetsplanen är preliminär och alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.fkvf.se så besök gärna den för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer under året att samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad samt Försvarsutbildarna och Svensk Flyghistorisk Förening. Håll utkik på hemsidan om mer information.

Januari

11                  Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433.

18                  Arbetsmöte för styrelsens arbetsutskott med uppgift att förbereda handlingar till årsmötet.

Februari

1                    Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433.

8                    Styrelsemöte 1-2023

Mars

1                    Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433.

8                   Årsmöte. Årsmötet inleds med ett föredrag. Efter årsmötet bjuder föreningen på förtäring. Årsmötet hålls på soldathemmet.

15                  Konstituerandemöte. Nyvalda styrelsen fördelar arbetsuppgifter för det kommande verksamhetsåret.

23                  Studiebesök på något företag i Halmstadstrakten.

April 5        Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433

12                  Styrelsemöte nr 2-2023

20                  Föredragskafé på soldathemmet.

Maj

3                    Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433.

25                  Resa till flygmuseum i södra Skåne/Skurup, Stenbäcks Flygmuseum .

29                  Veterandagsfirande vid minnesstenen i Norre Katts Park

Juni

6                    Nationaldagsfirande

7                    Museikommittèn möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditionsvård. Intresserade av att delta, hör av er till museet på tel: 072-2104433

7                    Styrelsemöte 3-2023

Juli   Sommaruppehåll