FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

Verksamhetsplan Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 2024

Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en anmälan med personnummer och namn för att delta i aktiviteterna nedan.

Anmälan görs enklast på hemsidan eller på telefonnummer 072-210 44 33

Alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.fkvf.se så håll utkik där för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer att under året samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad och förhoppningsvis kunna erbjuda deltagande i vissa av deras aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information om detta.

Jan

10                  Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions- vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433

 

17                  Arbetsmöte för styrelsens arbetsutskott med uppgift att förbereda alla handlingar till årsmötet.

 

24                 Styrelsemöte nr 1–2024

Feb

7                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

Mars            

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

6                    Årsmötet föregås av ett föredrag om F14.

 

13                  Konstituerandemöte. Nyvalda styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

April

3                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

10                  Styrelsemöte nr 2–2024

 

24                  Föredragscafé. Vi lyssnar på delar av serien av föredrag om F14 historia då F14 firar 80 -år 2024 .Detta kommer att prägla föredragen under jubileumsåret.

 

Maj

8                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

8                    Manusstopp KamratBladet nr 1–2024. Sista chansen att skicka bidrag till redaktionskommittén för införandet i kamratbladet nr 1–2024.

 

15                  Bok release med den nya boken om F14

 

16                  Föreningsresa . Besök ESO

 

29                  Styrelsemöte nr 3–2024

 

29                  Den 29 maj uppmärksammas Veterandagen såväl centralt i Stockholm som lokalt i Halmstad.  Den lokala ceremonin på Veterandagen sker vid minnesstenen i Norre Katts park i Halmstad vid veteranmonumentet.

31                  F14-80 år firasmed studiebesök på FMTS med heldagsprogram med start kl. 0930

Juni

5                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

6                    Nationaldagsfirande

 

12                  KamratBladet nr 1–2024 utgives. Representanter från styrelsen samlas för att etikettera tidningen och posta den så att medlemmarna har den före

 

12                  Styrelsemöte nr 4–2024

 

Juli                Ingen verksamhet

 


Augusti

7                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

14                  Styrelsemöte nr 5–2024

24                  Föreningsresa flygdag F17

 

September

4                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

Oktober

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr. 072-2104433

 

9                    Styrelsemöte nr 6–2024

 

16                  Föredragscafé F14 80 -år följt av lättare förtäring. Haverier med F14s divisioner över åren

 

24                  Firandet av FN dagen

November

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

5                    Manusstopp KamratBladet nr 2–2024

 

20                  Styrelsemöte nr 7–2024

 

20                  Filmafton följt av lättare förtäring. Film om F14.  Eso

December

4                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

11                  Kamratbladet nr 2–2041 utges och postas till medlemmarna          

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.