Byggsats på A 32 Lansen

Byggsats på A 32 Lansen som var den sista flygplantypen som flög på F14. Flygningen upphörde
1961. Varför säljer vi byggsatsen med A 32 Lansen. Anledningen är för att hedra minnet av framförallt 
att det var den sista Lansen som lämnade F14 med Jan Magnusson som pilot.

Vi vill också uppmärksamma och hedra att besättningen i F14s enda Lansenhaveri med dödlig utgång. 

 
Priset är 270:- kr. Frakt tillkommer enligt postens tariffer

270.00kr