B18
A 28 Vampire
Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap
 F14 grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen.
Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation.

1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.
F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.

I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS.
Vacker bild över Flottiljområdet med banan
 KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund. 
Föreningen är partipolitiskt, religöst och ekonomiskt obunden.

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

Ordförande har ordet

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till
den text jag skrivet.

Nu finns ordförandebrev nr 2 ute. Ni hittar det om ni klickar på länken : Ordförande har ordet nr 2 2020

2020-07-04 Styrelseprotokoll från mötet 2020-06-17 är nu tillgängligt på www.fkvf.se 
Klicka på länken http://fkvf.se/styrelseprotokoll-2020-06-17

2020-06-05 KamratBladet nr 1 2020 är klar och en tidningsutgåva är utskickad till alla våra betalande medlemmar samt hedersmedlemmar.  För er andra får ni hålla till godo med en pdf variant av tidningen. Klicka på på Menyn Tidning/KamratBladet nr 1 2020 så kommer ni åt tidningen.

2020-05-29 Veterandagen högtidshålls med hjälp av digitala medier idag då det traditionsenliga firandet ej kan ske pga. coronaviruset. Klicka på länken så kan följa ceremonin som tog plats i Norre Katts Park kl. 0900 på förmiddagen idag. https://www.facebook.com/FMTS/videos/668807103666951/

2020-05-29 GU avslut på FMTS
Kamratföreningen uppvaktade bäste kamrat och bäste rekryt vid dagens GU avslut på FMTS. De erhöll en premie samt 1 års gratis medlemskap i kamratföreningen. En video från ceremoni på fotbollsplanen kan ni se om ni trycker på länken https://www.facebook.com/FMTS/videos/1621059101392548/

2020-05-28 Veterandagsfirande i Halmstad

Varmt välkommen till ett digitalt veterandagsfirande i Halmstad imorgon 05-29! Livesändning startar omkring kl 09.00 på Försvarsmaktens tekniska skolas facebooksida.


Bilden kan innehlla en eller flera personer och utomhus
Central veterandagsfirande 2020-05-29

Även centralt så blir veterandagsfirandet digitalt via You Tube. Kl 1430-1445 vid veteranmonumentet på Djurgården så hedrar ÖB, Försvarsministern, Prins Carl Filip och Statsministern våra veteraner. Hela ceremonin sänds digitalt i år pga. coronaviruset.

2020-05-19 På bilden syns delar av Team museet som är igång med att förändra/upprusta museet.  På bilden synd vår traditionsansvarige i styrelsen Jan Hjelm i full gång med att flytta in böcker och andra publikationer till vårt nuvarande klubbrum som så småningom skall bli det nya "biblioteket" med möjligheter till att ta en kopp kaffe  och sitta ned och bläddra i vårt arkiv med böcker, film, tidningar, ljud och manualer  m m.

Den 19 maj hade vi besök av Jan Erik Bergendahl från Fort V för att titta på de förändringar som vi vill göra i lokalen. Vi vill ta upp några öppningar samt ta bort en del enklare väggar för att göra museet mer ändamålsenligt.

2020-05-06 genomfördes projektmöte nr 1 avseende Team Museet. Projektet syfte är att fräscha till samt upprusta dagens museum. Sedan invigningen 2004 har museet bara genomgått smärre förändringar. Det är dags att ta ett nytt grepp och se över våra traditionsbevarande föremål. För detta ändamål har det bildats en projektgrupp med följande innehåll: Projektledning, registreringsgrupp, magasineringsgrupp och uppsättningsgrupp.
Arbetet är nu i full gång och vi har som mål att vara klara till årets slut. Vi har dock en flexibel syn på tidsplanen då mycket kan dyka upp som påverkar tidsplanen. Grupperna kommer i huvudsak att jobba på onsdagar med upprustningen av museet. Dock kan undergrupperna bestämma sina egna arbetstider som passar dem. Mycket av upprustningen handlar om att lägga ned en stor del ideell tid från projektgruppens medlemmar dock kommer det att behövas vidta en del inköp för att fräscha upp museet. Då föreningen har en begränsad ekonomi så är ekonomiska bidrag för upprustningen av museet välkommet. Använd vårt postgironummer: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange museet på talongen så vi vet vad bidraget avser. 

Motorbyte på Strv. Foto från FMTS

A32 projektet dokumenterat i en fotobok

Team A32 avslutade sitt arbete med renoveringen av A32 Lansen genom att dokumentera hela renoveringsförloppet i en 80 sidig fotobok. Varje deltagare i Team A32 har som ett tack för allt arbete som de lagt ned erhållit var sitt exemplar av boken.
Vi erbjuder nu alla andra medlemmar och flygintresserade att köpa boken. Boken kostar 475:-kr och intresseanmälan är bindande.
Jag har erhållit ett bra pris hos Önskefoto som trycker boken under resten av året och det till det 40% reducerade priset 475:-kr inkluderande fraktkostnader.
I en första beställningsomgång(bindande beställning) öppnar vi nu upp för att köpa boken. Anmäl ert intresse på  info@fkvf.se före 31 mars. Beställningen är avslutad och leveransen är på gång till er som har beställt boken.
Ange namn, adress samt sätt in 475:-kr på föreningens postgirokonto senast den 31 mars och ange Fotobok så kassören vet vad betalningen avser för något.

Genom att klicka på länken så kan ni se en online version av slutprodukten så ni vet vad ni får för något:
https://www.onskefoto.se/se-online-fotobok/c2ed0f4d-d7f7-48ec-94ee-0b221b5100a4
Om ni går in under menyn OM OSS/Arkiv A32 Projektet så kan ni följa allt som lagts upp under renoveringen i form av texter och bilder. Sedan en tid tillbaka så är belysningen på plats vilket gör att man kan beundra vår vackra A32 Lansen även efter mörkrets inbrott.
GUL PETTER precis efter uppsättningen den 7 december kl 1545 starx innan mörkret närmade sig.
2019-12-11 Varför heter  vår Lansen Gul Petter?

Det har förekommit en del frågor om beteckningen på den uppsatta A32 Lansen.
Jag skall förklara varför den har beteckningen GUL PETTER efter renoveringen så att allt blir riktigt.
Vid renoveringen 1994 användes två olika individer för att få ihop flygplanet. Det var 32094 och 32127.
När vi startade vår renovering så konstaterade vi att den befintliga bakkroppen, 32 127, var illa åtgången av väder, vind och nederbörd.  Vi bedömde att det inte skulle gå att  åtgärda all korrosion som uppstått utan en enorm arbetsinsats och med reservdelar som vi inte hade. Vi började då leta efter om det fanns någon bättre bakkropp till en A32 Lansen någonstans i Sverige. Vi fick napp uppe i Vidsel där det stod 3 Lansen på deras skjutmål.Efter en rekognosering i Vidsel konstaterade vi att en av bakkropparna var i utmärkt skick trots att den stått ute på skjutmålet i Norrland under lång tid. Den bakkropp som vi fick ned hade individnumret 32025.

Efter att ha ordnat så bakkroppen kom till södra Sverige så skrotade vi 32 127 och ersatte den med den nya bakkroppen, 32025, för att få ihop ett helt flygplan. Den renoverade bakkroppen, 32025, döptes om till det skrotade individnumret 32094.

Ingen av dessa har haft kod gul Petter, men både 32094(märkning 14 - gul E) och 32127 (märkning 14-B) har under viss tid tillhört F14. Individen 32025 levererades till F7 och fick märkningen 7-gul A.

Varför är då den renoverade A32 Lansen märkt med GUL PETTER?
Anledningen att vår Lansen fått beteckningen GUL PETTER är för att hedra minnet av framförallt att det var den sista Lansen som lämnade F14 med Jan Magnusson som pilot.
Vi vill också uppmärksamma och hedra att besättningen i F14s enda Lansenhaveri med dödlig utgång flög GUL PETTER.