TRADITIONSRUM

Kamratförening har byggt upp ett fint museum som försöker att beskriva några delar av den verksamhet som förekommit och förekommer idag på Flottiljområdet där FMTS och MHS-H huserar.

Besök på museét 
Förbandsmuseét ligger i den undre delen på matsalsbyggnaden inne på Flottiljområdet.
Det är öppet helgfria onsdagar kl 10-15. Museét nås på telefon 035-2662037. Telefontid onsdagar kl 10-1530 övrig tid röstbrevlåda.
För grupper kan annan tid ordnas för besök.

Ni kan också skicka ett mail till info@fkvf.se  . Uppge önskad besöksdag, namn, personnummer vilket krävs för inpassage då museét ligger inne på militärt skyddsområde

På museét kan du följa hur hur gamla F14 utvecklats till ett av Försvarsmaktens största och modernaste skolförband.