ORGANISATION

Styrelse

Hans Hansson

Ordförande och firmatecknare
Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt
 Leder administration av
föreningens åtaganden. 
Kontakt Hans Hansson
Mobil: 072-210 44 33

Thomas Ericsson

Vice ordförande 
Ansvarig  PR & Kommunikation samt sociala medier
Kontakt: Thomas Ericsson
Mobil: 070-378 24 32

Per Olin

Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
Kontakt: Per Olin
Tfnnr: 070-295 29 93, hem 035-106713

Reino Pakkonen 

Sekreterare

Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll. Arkiverar
handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och
mail.

Redaktionsansvarig för KamratBladet

Kontakt: Reino Pakkonen 

Tfn:   070-675 24 37


Kenneth Narstam

Verksamhetsansvarig
Planerar och leder föreningens verksamhet såsom föredragsafton, filmafton, föreningsresor, studiebesök m m.
Kontakt: Kenneth Narstam
Mobil: 070-520 64 65

Jan Hjelm

Ledamot Traditionsfrågor
Ansvarar för frågor som rör Traditionsområdet och museét
Kontakt: Jan Hjelm
Mobil: 073-828 17 43

Thomas Grevholm

Ledamot veteranfrågor
MHS-H

Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H
Är föreningens POC gentemot MHS-H
Kontakt:Thomas Grevholm
Mobil:076-649 20 21

Stefan Nordgren

Ledamot veteranfrågor FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTS
Kontakt: Stefan Nordgren
Tfnnr: 070-675 24 45, arbetet 035-266 26 26,
hem 035-21 16 77