OM OSS

Vackra bilder över Flottiljområdet där FMTS och MHS-H huserar idag
Om oss
Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening bildades 1972, då som F 14 Kamratförening. F 14 grundades 1 juli 1944 och verkade som attackflottilj fram till 1961 då flottiljen las ner. Då etablerades ett flertal centrala skolor för flygvapnets behov, främst inom flygvapnets basorganisation. Efterhand som verksamheterna inom flottiljområdet förändrades, har även föreningen skiftat namn, senast F14-FMTS-MHS H Kamratförening, och fr o m 2015 har föreningen nuvarande namn.
 
Föreningens syfte är att bevara och vårda minnet av F14, FMHS (Försvarsmaktens Halmstadskolor), FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola),FOHS (Flygvapnets Officershögskola), MHS H (Militärhögskolan Halmstad), samt är naturligtvis en förening för att främja kamratskap.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund.
Föreningen är partipolitiskt, religöst och ekonomiskt obunden.
 
Idag har föreningen uppgifter gentemot FMTS inom områdena traditionsvård och veteranstöd. Inom det senare området är föreningens medlemmar en tillgång för de utlandsveteraner, såväl innan, under och efter en utlandsmission. Detta sker i samverkan med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), Svenska Soldathemsstiftelsen, Fredsbaskrarna och Invidzonen.
 
Föreningen har  174 medlemmar.