Ordförande har ordet nr 1 2022-01-17

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

HEM ARKIV KONTAKT ORGANISATION BLI MEDLEM LÄNKAR TIDNINGEN TRADITIONSRUM BILDGALLERI AKTIVITETER BLOGG DIGITALT MUSEUM
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

Ordförande har ordet – nr 1/ 2022

Ett nytt år har startat och med det tyvärr fortsatta Coronarestriktioner pga. den stora smittspridningen av omikronviruset.

Vi var tvungna att ställa in vårt första föredrag ” De som inte kom hem” med Alf Ingesson Thoor den 19 januari. Vi får återkomma med en ny tid när vi vet mer om minskad smittspridning och eventuellt kommande restriktioner. Vi värnar om alla våra medlemmar som till största del tillhör kategorin 60+ och är i riskgruppen.

I övrigt så har vi i Team museet kunna träffas på onsdagar med respektfullt avstånd. Besök på vårt museum har vi ställt in med hänsyn till smittspridning och att man skall undvika att samlas inomhus i större grupper. Då vi fixat till vår VR produkt av museet så kan man trots Corona digitalt ta del av våra museisamlingar.

Vi arbetar nu med att ta fram alla handlingar m m som krävs för vårt årsmöte den 3 mars. Vi vet ännu inte om vi kan genomföra det fysiskt eller om det måste ske via video. Vi återkommer i denna fråga i mitten på februari.

Rekrytering av nya medlemmar samt behålla dem vi redan har är viktigt för oss. Under förra året gjorde vi en del rekryteringsinsatser. Vi stod b l a på Torget på Halmstad kommuns föreningsdag. Det var lyckat då vi fick 12 nya medlemmar. Nu kan ni se en miniutställning i skyltfönstret på Köpmansgatan 8 i Halmstad. Här sprider vi kunskap och rekryteringsinformation om vår förening.

Under året har vi även uppdaterat vårt medlemsregister, för att i dessa tider då vi inte kan träffas, förse er med information digitalt om vad vi sysslar med i Coronatider. Det är då viktigt att vi har alla uppgifter såsom namn, adress, E-post, Tfn nummer m m.

Vår tidning är mycket uppskattad och vi gav ut 2 nummer enligt rutin 2021. Vi funderar nu om vi har råd, ork och tid att producera ytterligare ett nummer. av KamratBladet per år. Innehåll att fylla ytterligare ett nummer det har vi så redaktionellt så är det inga problem att producera ett nummer till av tidningen.

Vi har i föreningen börjat titta framåt i våra aktivitetsplaner. Det gäller i många fall att ligga på framkant i vad som händer som kan påverka oss i föreningen.

Vi har under en längre tid letat en ny plats för vårt museum. Vi vill flytta det utanför militärt område så det blir tillgängligt för den bredda allmänheten. Vi har haft ett otal antal möten med företrädare för myndigheter och andra intressenter för att få ett antal samarbets-partner. Vi kan som ideell förening inte själva bekosta en utflyttning då vi hamnar i hyreskostnader hos privata fastighetsägare som vi inte har ekonomi för.

Tyvärr lutar det mer och mer åt att vi får skjuta dessa planer på framtiden och leta nya samarbetspartners som är villig att stödja vår ide om ett utflyttat museum. Vi ger aldrig upp saker tar bara lite längre tid att ordna.

Nu tittar vi även fram mot 2024. Det kan verka ligga lite långt fram i tiden men det är det året då F14 fyller 80 år om det funnits kvar. Vi funderar nu på hur vi skall uppmärksamma detta jubileum. Vi har tankar på att försöka ordna någon form av flygdag om det finns intresse. En ny bok om tiden från 50-årsjubiléet 1994 till 80 årsdagen 2024 står också på agendan. Ett specialnummer av KamratBladet som beskriver tiden 1944-2024 kan var ett inslag. Vi får se vad vi orkar med då mycket av arbetet faller tillbaka på samma personer som redan är engagerade i olika projekt/verksamheter.

Har ni fler idéer om hur vi skall uppmärksamma jubiléet så hör av er på enklaste sätt till oss på info@fkvf.se .

Håll uppsikt på vår hemsida och Facebooksida för det är där vi lägger ut aktuell information om föreningens aktiviteter.

 

Trots fortsatt spridning av omikronviruset så får vi hoppas på att vi kan genomföra ett bra föreningsår med mängder av anpassade aktiviteter.

 

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad


[Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening] – Vårda minnet av F14, FMHS, FMTS, FOHS och MHS-H och främja kamratskap] – Telefon: 072-2104433

Lämna ett svar