Ordförande har ordet nr 3 2021-06-21

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 3/ 2021

Den 16 juni genomförde styrelsen ett sista styrelsemöte innan sommarledigheten sätter in.

I vackert sommarväder samlades styrelsen i Tylösand ( Coronasäkrad) ute vid handikappbadet. På agendan stod ett antal ärenden som behövde lösas innan föreningen tar sommarledighet.

Jag kan konstatera att föreningens ekonomi är god delvis beroende på att Coronapandemin har satt käppar i hjulet för genomförandet av vår planerade verksamhet. Ingen verksamhet innebär inga stora utgifter vilket gör att kassan växer. Vi kommer att behöva varenda sparad krona framöver då vi återupptar upprustningen av museet och övrig verksamhet.

Vi har lagt ned ett stort arbete med att uppdatera vårt medlemsregister så att vi har alla uppgifter vi behöver för att kunna kontakta och informera våra medlemmar när så behövs. Vi har skickat E-post, vanliga brev samt ringt ett antal telefonsamtal under arbetets gång. En hel del av våra äldre medlemmar har tyvärr gått bort men vi har lyckats rekrytera ett antal nya medlemmar.

Jag tillsammans med Thomas har fortsatt våra undersökningar för att hitta en lokal för vårt museum utanför FMTS område. Vi har skrivit ett antal skrivelser till kommun, region och vårt värdförband m fl. Vi har deltagit i ett antal videomöten i museifrågan men även i vår strävan att anordna en VR presentation (digital rundvandring i vårt nuvarande museum är vad vi planerera) av vårt museum i avvaktan på att vi hittar en lokal utanför militärt område. Vi har sökt bidrag för denna VR satsning och fått gehör och ekonomiskt stöd från Region Halland för vårt projekt.

Vårt arbete har som tidigare nämnts legat nere pga. Corona pandemin. Jag återkommer lite

Föreningsverksamheten har varit inställd under våren och så har även den museiverksamhet som Team museet skulle ha bedrivit i museet.

Vår tidning KamratBladet nr 1-2021 har vi kunnat producera och den skickades ut till alla medlemmar i början på juni. Övriga som inte får ett eget exemplar kan läsa en digital utgåva på vår hemsida. Allt arbete med tidningen har skett över redaktionsmöten via video.

Innan sommarvilan tar över så var föreningen representerad via Thomas på FMTS GU avslut där diplom och premie delades ut till bäste rekryt och kamrat.

Jag var själv med på chefsbytet på MHS-H samma dag. Öv. Anders Stack lämnade över till nya C MHS-H Fredrik Zetterberg under FM utbildningschefs general Klas Eksells övervakande.

Den 21 augusti ordnar Halmstad kommun en föreningsdag på torg och gator i centrala Halmstad. Vi har anmält vårt intresse att var med och kommer att stå på en plats på Stora Torg i Halmstad. Kom gärna och besök vårt tält och lilla utställning av föreningens museiföremål som vi har med oss.

Vi fick även ett positivt och glädjande besked från FMTS idag att vi kan återuppta vår verksamhet i upprustningen av museet efter midsommar. Vi skall bara se till att vår inpassering blir uppdaterad innan vi fortsätter iordningställande av museet.

Vi fortsätter att titta vidare på lokal för museet utanför militärt område. Vi kan eventuellt överta de lokaler där dagens 91.an museum finns idag. Detta skall vi titta närmare på i närtid.

Nu vill jag avsluta med att önska alla en skön sommar och vila så ses vi fulla av liv för att greppa tag i verksamheten för hösten.

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *