Ordförande har ordet nr 2 2021-03-19

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

Ordförande har ordet – nr 2/ 2021

Vi är nu en bit in i mars och vi börjar så sakta skymta en annalkande vår med lite sol och värme.

Tyvärr tvingas jag konstatera att Coronaviruset fortsätter att prägla vår verksamhet. Vi har fortfarande förbud mot att komma in på FMTS område där vi har våra lokaler för föreningen.
Det lägger ett vått skynke över all vår annan föreningsverksamhet som vi fått pausa i väntan på att vaccinationen når den grad att vi kan börja träffas fysiskt igen.

Detta har inneburit att vi fortsatt tvingats pausa upprustningen av museet inne på FMTS.
Vi har dock kunnat ha ett styrelse- och museimöte utomhus samt genomfört videomöten som de flesta andra fått göra i Coronatider.

Vårt arbete med att hitta en lokal utanför militärt område har dock fortgått i rask takt . Syftet med våra försök är att få ut våra museala samlingar så att den breda allmänheten får en chans att ta del av den flyghistoria som finns i Halmstad och Halland.

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad (FKVF) har därför sett en möjlighet att erbjuda Halmstad Kommun ett besöksmål för såväl lokala, svenska och utländska besökande gäster till Halmstad. Ett historiskt perspektiv på bland annat flyget i Halland med alla dess grenar finns i dag inte beskrivet utanför FMTS område, och vi vet att flyg alltid har tilldragit sig intresse från allmänhetens sida.

Det finns inga beslut tagna i denna fråga och det kommer inte att tas några beslut på annat
sätt än de beslut som styrelsen tar när alla saker är på plats för beslut.

Alla förslag på ny placering lever än vad avser ett eventuellt museum utanför FMTS område.

Förslagen som är med i matchen är: STX lokal vid A 32 Lansen, Slottet och ett tag var Halmstad jvgstn med men har fallit bort efter kontakt med hyresvärden. Vi har tidigare avsagt oss att vara med i Skedala (LV- museet).


Kvar finns även en upprustad lokal inne på FMTS område om alla alternativ utanför militärt område faller av en eller annan orsak.

Vi har haft ett videomöte den 15 mars med kulturförvaltningen samt övriga inblandade föreningar, Halmstad Idrottshistoriska förening, Föreningen Gamla Halmstad,
Halmstads Hemslöjdsförening.

Kulturförvaltningen och Länsstyrelsen har varit och tittat på lokalerna i slottet som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Kulturförvaltningen för en dialog om tillgång till lokalerna samt kostnader.

Vi kommer att ha ett videomöte, enskilt med kulturförvaltningen, som varje förening kommer att ha, den 23 mars. Vi får se vad det mötet leder fram till.

Vi har också skickat in våra synpunkter/reaktioner på den presentation som kulturförvaltningen gjorde på ett videomöte den 15 mars.

Vi har dock kunnat glädja oss åt över att bli valda på till årets förening på Halmstads Eldsjälsgala för föreningslivet 2021. Motivationen lyder så här:

” Motivering: Juryn har valt att tilldela priset som årets förening till en förening som på kort tid har lyckats med att förvandla ett vrak till en ståtlig symbol för Halmstad. Tack vare att eldsjälarna i denna förening engagerat personer och företag med arbete och donationer har Halmstad fått ytterligare ett attraktivt mål för besöksnäringen, samtidigt som det beskriver historien om när gamla F14 var en flygande attackflottilj.”

 

Att få detta erkännande för allt nedlagt ideellt arbete i föreningen stärker oss att gå vidare med nya projekt. Vi har många idéer om vad vi vill göra för att utveckla föreningen men vi skyndar fram i lugn takt så att vi hinner med att få alla projekt i land.

 

Den 4 mars genomförde vi vårt årsmöte via ett videomöte. 15 av våra medlemmar hade anammat kallelsen och deltog via länk. Protokollet från årsmötet hittar ni på Hemsidan under menyn Organisation/Årsmöte 2021

Vårt arbete med nästa nummer av KamratBladet fortsätter och där lägger Corona inga hinder i vägen då det mesta sker på distans förutom några redaktionsmöten men även här så övergår vi till videomöten. Vi vill även fortsättningsvis ha in personliga betraktelser om händelser/aktiviteter från saker som ni varit med om under er tid på F14 m fl enheter för att kunna publicera dem i vår tidning KamratBladet. Nästa nummer kommer ut i juni 2021 med manusstopp 1 maj.

Vi fortsätter att kommunicera digitalt och möts digitalt vid behov. Ni kan följa vår historiska presentation som kommer ut med några nya bilder och text varje dag på vår Facebooksida. Vi uppdaterar vår hemsida med nyheter efterhand som det kommer.

Det är ett nytt verksamhetsår så det gäller för alla våra medlemmar att betala in sin medlemsavgift.

För betalning använd postgiro: Pg 289950–8 eller Swishkonto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att hålla vårt medlemsregister aktuellt samt underlätta hanteringen vid inpassering till militärt område inför kommande aktiviteter.

 

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *