Ordförande har ordet nr 1 2021-01-14

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 1/ 2021

Vi är i början på ett nytt år men fortfarande mitt inne i en pandemi som sätter käppar i hjulet i de flesta verksamheterna i det svenska samhället.

Jag skrev i mitt förra ordförande brev ”Då vi inte längre fick komma in på FMTS område pga. Covid – 19 så har allt arbete skett utanför området och mycket ute i friska luften vid de få tillfällen vi samlats för något arbete.”

Restriktionerna att komma in på FMTS område gäller fortfarande fram till den 28 februari. Vi får se vilket beslut som fattas efter detta datum.

Covid – 19 fortsätter att påverka föreningens möjligheter till att bedriva någon form av verksamhet.

Vi har fortsatt våra kontakter med olika företrädare för att undersöka möjligheterna till att etablera ett flygmuseum utanför militärt område.

Vad vi måste få klart med är samarbetspartner som är villiga att garantera våra stora kostnader, som blir lokal- och driftkostnaden, vid en etablering ute i det civila samhället.

Vi har genomfört möte med möjliga fastighetsägare, för att få fram en kostnadsbild av att hyra en lokal civilt, och fortsätter att driva den gemensamma gruppen som bildades för att få fram ett underlag att överlämna till framför allt kommun och region. Detta strategidokument har börjat ta form och vi kommer att använda det i vårt nästa möte med Kulturförvaltningen för få en reaktion på innehållet innan vi slutjusterar det och ger det större spridning.

Strax i början på januari så nåddes vi av ett telefonsamtal från FMTS som bad oss komma upp till museet och titta då en vattenskada hade skett under jul – och nyårshelgen. Fort V var där och åtgärdade vattenskadan och som tur var så hade ingen av våra museiföremål tagit skada. Fort V svarar för fortsatta restaureringsåtgärder.

Det som står närmast på agendan är förberedelser inför det kommande årsmötet den 4 mars. Vi vet inte idag om vi kan genomföra detta möte fysiskt eller om det får bli ett videomöte. Det är en del handlingar som skall fram. Jag kommer att publicera dem på vår hemsida efterhand som de blir klara. Redan nu kan ni hitta verksamhetsberättelse, agenda , kallelse, styrelsens prioriteringar inför 2021, det förra årsmötesprotokollet samt den planerade verksamhetsplanen för 2021.

Vi vill även ha in personliga betraktelser om händelser/aktiviteter från saker som ni varit med om under er tid på F14 m fl enheter för att kunna publicera dem i vår tidning KamratBladet. Nästa nummer kommer ut i juni 2021 med manusstopp 1 maj.

En annan stor aktivitet i år, om den nu går att genomföra med tanke på Covid-19, är Nordiskt kamratföreningsmöte (genomförs vartannat år) i Finland planerat till 10-13 juni. För de som är intresserade att delta så återkommer vi då fått mer information om ett eventuellt genomförande. Denna aktivitet betalas helt av respektive deltagare.

Just nu så har mycket av vår verksamhet anpassat sig till rådande läge. Vi kommunicerar digitalt och möts digitalt vid behov. Ni kan följa vår historiska presentation som kommer ut med några nya bilder och text varje dag på vår Facebooksida. Vi uppdaterar vår hemsida med nyheter efterhand som det kommer.

Jag vill passa på att skicka ut en lite påminnelse. Det är ett nytt verksamhetsår så det gäller för alla våra medlemmar att betala in sin medlemsavgift senast den 1 mars så ni kan delta i årsmötet med rösträtt. För betalning använd postgiro: Pg 289950–8 eller Swishkonto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att hålla vårt medlemsregister aktuellt samt underlätta hanteringen vid inpassering till militärt område inför kommande aktiviteter.

För er som inte redan är medlem men önskar att bli det så går det bra att bli medlem genom att betala in 150:- kr och ange motsvarande uppgifter.

 

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *