Ordförande har ordet nr 6 2020

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 6/ 2020

Året närmar sig sitt slut och det är dags att göra bokslut över årets verksamheter. 2020 kommer att gå till historien som ett mycket annorlunda år mest beroende på Covid – 19 viruset.

Vi hann med att genomföra våra aktiviteter fram till vårt årsmöte i mars innan viruset slog till och sordin spred sig över den planerade verksamheten.

Vi avslutade A 32 projektet i januari med att tvätta, polera och göra rent det civila trafikflygplanet som stått uppställt i hangaren under hela renoveringstiden. När detta var klart så ställde vi till med avslutningsfest för de som gjort jobbet som ett litet tack för all den energi och ideell tid som lagts ned på renoveringen.

Från mitten av mars fram till maj så stängde vi vår verksamhet så när på ett Corona säkrat styrelsemöte i april.

I maj så var abstinensen efter A32 Lansen projektet stor bland deltagarna. De ville ha något nytt att ta tag i. Styrelsen beslöt då att vi behöver rusta upp våra museisamlingar. Raskt startad vi Team Museet med målet att fräscha upp museet då det inte skett så mycket sedan museet kom till 2004. Att starta projekt och låta intresserade medlemmar vara delaktiga är något som jag tror på för att engagera fler i vårt kamratföreningsarbete. Projekt skapar gemenskap när man arbetar tillsammans under en längre tid vilket stämmer bra med vårt övergripande mål som är att främja kamratskap mellan alla våra medlemmar.

Innan sommaren hann vi med ett styrelsemöte innan sommarlugnet la sig över verksamheten.

I augusti så var vi tillbaka och fortsatte vårt arbete med att gå igenom vårt museum i syfte att rensa ut, magasinera samt förfina utställningarna. Vi kunde fortsätta med en Corona säkrad upprustning fram till oktober då vi var tvungen att stänga ner igen pga. nya råd och restriktioner. Innan nedstängningen så hann vi med att genomföra ett föredrag där vi fick lyssna till Magnus Edman VD för Halmstad City Airport som berättade om den civila flygstationen utveckling under 75 år. Magnus följdes av Sven Scheiderbauer, ordförande i F10 kamratförening, som berättade om musei- och utställningsflygplan.

Då vi inte längre fick komma in på FMTS område pga. Covid – 19 så har allt arbete skett utanför området och mycket ute i friska luften vid de tillfällen vi samlats för något arbete.

I september såg vi till att A32 Lansen fick sitt första underhåll. En avspolning och tvättning skedde av Halmstad kommun under vårt överinseende. Vi har också bistått Halmstad kommun med underlag för den skylt som kommit upp vid flygplanet.

 

Då vi startade Team Museet så hade vi en målbild som var att på kort sikt skall vi rusta upp museet i befintliga lokaler för att på längre sikt försöka hitta en lokal utanför militärt område vilket gör museet tillgängligt för den bred allmänheten då vi slipper hantera inpasserings-problematiken som finns på militära områden.

En del av projektledningen, Thomas Ericsson och jag själv, har ägnat en hel del tid med att undersöka vilka möjligheter som finns och vad det skulle föra med sig om vi flyttade museet utanför FMTS område. Vi har varit i kontakt med Lv 6 museum, idrottsmuseet och föreningen gamla Halmstad för att pejla intresset för att göra gemensam sak när vi etablerar oss utanför FMTS. Vi har även letat lokaler runt om i Halmstad för ett framtida museum. Samverkan har även skett med F10 museum genom Sven Scheiderbauer för att ta reda på hur de gick tillväga när de etablerade sitt museum.

Vi var även på väg att ta upp en diskussion i styrelsen om vad behöver vi göra för att aktivera våra medlemmar 2021.

Vilka aktiviteter skulle vi lägga till i vår verksamhet 2021?

Jag själv tänkte till och lämnade ett antal förslag som jag tror skulle kunna utveckla och engagera våra medlemmar. Corona gjorde dock att vi inte hann ha en ordentlig diskussion i styrelsen om dessa förslag. Jag väljer ändå att offentliggöra mina tankar om mina förslag än en gång på utvecklad verksamhet i hopp om att få igång en dialog/reaktion på dessa bland våra medlemmar så att vi när styrelsen kan träffas säkert igen kan fatta beslut om en förändrad och utökad verksamhet som leder till att fler vill engagera sig i kamratföreningens arbete med att bevara traditioner och kamratskap.

Här är mina förslag än en gång.

Mina idéer om utvecklad verksamhet genom att tillföra olika moment som kan stimulera ett mer aktivt deltagande från våra medlemmar och locka nya medlemmar

 Att samla människor runt olika projekt/verksamheter har visat sig framgångsrikt. Här är några förslag på verksamhet som vi skulle kunna ta upp:

– Ordna identitet och inskanningskvällar för vår fotosamling. En grupp 1kv/vecka

– Ordna fika en förmiddag per vecka eller var fjortonde dag t ex tisdagar kl. 0930–1030

– Bilda en medaljkommitté med uppgift ta fram en medalj samt ett medaljreglemente. Gruppen kan även få till uppgift att ta fram t ex litografiblad att ge bort till föreläsare m f l.

– Starta modellbygge för ungdomar 1 kväll per vecka. Rekryteringsbefrämjande och ålderssänkande åtgärd för medlemskap

– Bilda grupp som skriver en bok om F14 och dess efterföljares historia ”F14 och dess efterföljares historia -1994–2020”

– Bilda grupp som dokumenterar byggnader inne på F14 området

– Bilda en grupp som tar fram en on-lineshop för föreningen

– Fler föredrag under året

– Visa museum för vpl. och kadetter

– Ordna veteranträffar

– Bilda en minnesmärkesgrupp med uppgift vårdar alla aktuella minnesmärken även de som förbandet har ansvar för. Kan bli ett uppdrag från FMTS sida som generera några kronor i intäkt

– Ordna lokala studiebesök i Halmstad för medlemmarna

– Ta fram en utställning på temat ” Flyget i Halmstad” att visa upp i lämplig lokal i centrala Halmstad

– Ordna egen jultallrik/ärtmiddagar för medlemmar

– Ordna återkommande lotterier för att förbättra ekonomin. Vinster kan vara en del av de tavlor vi fått skänkta eller så kan kanske Stefan ta fram ett motiv för föreningen som vi kan trycka upp i ett antal exemplar att dela ut och ha som vinst

– Försöka ordna speciella förevisningar studiebesök – FMTS goda minne – t ex Jas 39, Arméfordon m m

– Skapa återkommande recensioner och lästips av flyglitteratur i KamratBladet

– Bilda underavdelningar inom föreningen som träffas t ex : Flygtekniker, Samband, Markstrid

 

 

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.