Ordförande har ordet nr 5 2020

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 5/ 2020

Vi är mitt inne i den värsta viruskrisen sen digerdöden. Coronaviruset har verkligen ställt till det för Sverige och resten av världen. Ingenting är sig likt. Samhälle, regioner, länder mm stänger ned sina samhällen för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Om vi för detta perspektiv till vår lilla värld så har även vi tvingats vidta åtgärder för att skydda alla våra medlemmar mot detta hemska virus som lamslår aktiviteter, resor m m världen över.

Vi stängde ner vår verksamhet i oktober då Corona läget försämrades efter att ha haft verksamheten igång ett litet tag efter sommaren. Det hindrar oss inte för att tänka till om vår framtid i föreningen även om vi har tvingats ställa in de flesta aktiviteterna under 2020. Tidvis har vi kunnat jobba med att rusta upp museet men i dagsläget är även det skjutet på framtiden m h t Coronaläget.

Vi var på väg att ta upp en diskussion i styrelsen om vad behöver vi göra för att aktivera våra medlemmar.

Vilka aktiviteter skulle vi lägga till i vår verksamhet 2021?

Jag själv tänkte till och lämnade ett antal förslag som jag tror skulle kunna utveckla och engagera våra medlemmar. Corona gjorde dock att vi inte hann ha en ordentlig diskussion i styrelsen om dessa förslag. Jag väljer ändå att offentliggöra mina tankar om mina förslag på utvecklad verksamhet i hopp om att få igång en dialog/reaktion på dessa bland våra medlemmar så att vi när styrelsen kan träffas säkert igen kan fatta beslut om en förändrad och utökad verksamhet som leder till att fler vill engagera sig i kamratföreningens arbete med att bevara traditioner och kamratskap.

Här är mina förslag.

Mina idéer om utvecklad verksamhet genom att tillföra olika moment som kan stimulera ett mer aktivt deltagande från våra medlemmar och locka nya medlemmar

 Att samla människor runt olika projekt/verksamheter har visat sig framgångsrikt. Här är några förslag på verksamhet som vi skulle kunna ta upp:

– Ordna identitet och inskanningskvällar för vår fotosamling. En grupp 1kv/vecka

– Ordna fika en förmiddag per vecka eller var fjortonde dag t ex tisdagar kl. 0930–1030

– Bilda en medaljkommitté med uppgift ta fram en medalj samt ett medaljreglemente. Gruppen kan även få till uppgift att ta fram t ex litografiblad att ge bort till föreläsare m f l.

– Starta modellbygge för ungdomar 1 kväll per vecka. Rekryteringsbefrämjande och ålderssänkande åtgärd för medlemskap

– Bilda grupp som skriver en bok om F14 och dess efterföljares historia ”F14 och dess efterföljares historia -1994–2020”

– Bilda grupp som dokumenterar byggnader inne på F14 området

– Bilda en grupp som tar fram en on-lineshop för föreningen

– Fler föredrag under året

– Visa museum för vpl. och kadetter

– Ordna veteranträffar

– Bilda en minnesmärkesgrupp med uppgift vårdar alla aktuella minnesmärken även de som förbandet har ansvar för. Kan bli ett uppdrag från FMTS sida som generera några kronor i intäkt

– Ordna lokala studiebesök i Halmstad för medlemmarna

– Ta fram en utställning på temat ” Flyget i Halmstad” att visa upp i lämplig lokal i centrala Halmstad

– Ordna egen jultallrik/ärtmiddagar för medlemmar

– Ordna återkommande lotterier för att förbättra ekonomin. Vinster kan vara en del av de tavlor vi fått skänkta eller så kan kanske Stefan ta fram ett motiv för föreningen som vi kan trycka upp i ett antal exemplar att dela ut och ha som vinst

– Försöka ordna speciella förevisningar studiebesök – FMTS goda minne – t ex Jas 39, Arméfordon m m

– Skapa återkommande recensioner och lästips av flyglitteratur i KamratBladet

– Bilda underavdelningar inom föreningen som träffas t ex : Flygtekniker, Samband, Markstrid

Hans Hansson

Ordförande Flottiljområdets kamrat- och veteranförening Halmstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.