Ordförande har ordet nr 4 2020

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 4/ 2020

Sommaren är på väg att lida mot sitt slut och arbetet i museet har kommit igång efter sommarens semestrar.

Det som görs nu kan delas upp i tre delar;

– Rensa ut det som skall kastas

– Packa ned det som vi skall ha kvar men som inte får plats utan måste magasineras

– Ordna till det som skall ställas ut i museet

Jag kan väl säga att det mesta arbetet går åt till de två första åtgärderna. Efterhand som det blir tomt och ledigt utrymme så kan arbetet med att ställa i ordning de olika utställningarna ta vid. Det blir dock de sista åtgärderna i upprustningen som vi gör. Det vänstra rummet under matsalen som varit vårt klubbrum håller vi på att göra om till ett bibliotek där vi samlar alla våra böcker, manualer, tidskrifter m m. Samtidigt så gör vi plats för ett antal små bord med lite sköna stolar att sjunka ned i vid läsningen. Här är tanken att matgäster i matsalen kan sätta sig med en kopp kaffe på lunchen innan man går till arbetet igen. Kanske väcker det en och annan att teckna ett medlemskap i föreningen. 150 kr för ett helt år är ju ingenting.

Jag har tidigare berättat att Cornaviruset satt sina tydliga spår i vårt normala aktivitetsutbud. Vårens verksamhet har varit helt inställd med omtanke om alla våra medlemmar som befinner sig till större delen i riskgruppen 70+.

På styrelsemötet i augusti så tog styrelsen beslutet att återuppta vår planerade höstverksamhet igen. Vi följer dock nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är beredda att fatta nya beslut om aktiviteterna i höst om det så krävs. Gå in på vår hemsida www.fkvf.se och under menyn aktiviteter så hittar ni uppdaterad information om höstens verksamhet. Vi genomför en föreläsning den 22 oktober kl. 1800–2000 i soldathemmet vid Lv 6 och en filmförevisning den 26 november kl.1800-2000.

I övrigt så försöker vi i styrelsen att hitta nya inkomstkällor då bidraget från FMTS kraftigt reducerats. Vi har gått vidare med en del av de förslag som Christian Hertz berättade för oss vid styrelsemötet den 17 juni. Just nu håller vi på och undersöker om vi kan samla in pengar via Facebook som en välgörenhetsorganisation.

Våra studiecirklar med hjälp av Folkuniversitetet kör vi vidare med och det kommer att inbringa ytterligare ett stöd till vår föreningskassa.

Fatta pennan och skriv till oss!

En annan sak som vi tog fasta på efter Christians genomgång var att få fart på vår synlighet. Sedan 1 september så kommer det att komma dagliga små berättelser och foton från den historiska verksamhet som funnits på F14 från starten fram till dagens datum.

På senaste styrelsemötet efterlyste vi mer gamla historiska artiklar som beskriver utvecklingen från uppsättningen till nedläggningen av de olika enheter som vi är kamratförening för. Syftet är att på Facebook och i vår tidning sprida mer kunskap om de nedlagda enheterna som verkat på flottiljområdet. Det får gärna var personliga upplevelser från verksamheten. Skicka gärna in dem via vår E-post info@fkvf.se så kommer de med i höstens nummer av KamratBladet. Har ni ett foto så tar vi gärna emot det också. Skriv en lite beskrivning vad det är som finns på fotot.

Hitintill så har våra Facebookinlägg fått ett stort genomslag. Från ungefär ca 100 personer som sett våra inlägg är vi nu uppe i över 3000 på vissa av de inlägg som publicerats på Facebook. Tänk på att vi har bara börjat!!

Till sist så önskar vi i styrelsen alla våra medlemmar en fortsatt fin höst. Vädret har ju fortsatt att vara lite sommarlikt

Jag vill önska er alla en trevlig fortsättning på 2020 så här i Coronatider. Var rädd om er därute.

Hans Hansson

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.