Ordförande har ordet nr 3 2020

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet – nr 3/ 2020

Just nu så njuter kamratföreningens styrelse och olika arbetsgrupper i Team Museet av välbehövlig sommarvila. Vi har gjort en paus i upprustningsarbetet av museet och fortsätter igen i augusti.

Cornaviruset har satt sina tydliga spår i vårt normala aktivitetsutbud. Vårens verksamhet har varit helt inställd med omtanke om alla våra medlemmar som befinner sig till större delen i riskgruppen 70+. Vi följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar för att återuppta våra aktiviteter under hösten. Gå in på vår hemsida www.fkvf.se och under menyn aktiviteter så hittar ni uppdaterad information om höstens verksamhet.

Just nu finns det inte så mycket att berätta från vårens verksamhet då det mesta varit inställt. Styrelsen har haft sina styrelsemöten och resultatet har ni kunnat ta del av i våra protokoll som ligger på hemsidan.

På vårt styrelsemöte den 17 juni hade vi besök av Christian Hertz som driver ett antal företag i Halmstad. Han var inbjuden för att informera styrelsen om hur man kan samla in pengar till en förening. Christian gav en kort beskrivning av sig själv samt de företag som handriver i Halmstad innan han kom in på huvudfrågan.

– Hur samlar man in pengar till en förening?

Christian tog upp 2 områden Crowfunding och Facebooks-insamlingar. Vi fick en kort beskrivning vad varje område krävde för åtgärder. Efter diskussion kom vi fram till att båda var användbara men vi bör starta med Facebookinsamlingar genom att anmäla oss på Facebook.com/fundraisers. Christian erbjöd sig att hjälpa till och lägga upp en Facebooksida där detta ingår.

På Facebook kan man lägga upp olika grejer om tex Flyget i Halmstads historia. Bild med 5–10 raders text kan schemaläggas för inlägg på Facebook i 20 veckor utan att man behöver göra åtgärder varje vecka. Detta kommer vi att ta tag i under hösten i avsikt att utveckla vår närvaro på sociala medier samt att försöka samla in lite mer pengar till vår föreningsverksamhet.

Vår ekonomi bygger i huvudsak på medlemsavgifter samt det bidrag vi får från FMTS för den traditionsvård samt kamratföreningsverksamhet som vi bedriver. Ekonomin är ett ständigt huvudbry för alla ideella föreningar. Även om de mesta vi gör bygger på ideella insatser så har vi utgifter för tidningen, sociala medier, föreningsavgifter, porto samt för alla projekt som vi bedriver. I år fick vi ett kraftigt reducerat bidrag från FMTS 35 000kr blev 20 000kr. För en förening som är beroende av de bidrag vi får så påverkar denna neddragning kraftigt vad vi kan göra i föreningens regi under året.

Vi har sökt och fått stöd från Halmstads hemvårdsförvaltning med en summa om 6500kr, vilket är positivt, då vi bedriver verksamhet för i huvudsak medlemmar som är 65+ och uppåt.

Vi har även startat ett antal studiecirklar med hjälp av Folkuniversitetet som också kommer att inbringa ett stöd till vår föreningskassa.

Som ni förstår så letar vi ständigt efter nya inkomstkällor men att ständigt behöva gå ut och leta pengar till våra olika projekt är både tidsödande och tar kraft från själva verksamheten och våra olika projekt.

Nu är arbete med nästa projekt – upprustningen av vårt museum – i full gång. Skrev jag i mitt förra ordförandebrev. Vi har idag påbörjat vår biblioteksavdelning som kommer att vara i vårt klubbrum. Då vi har för avsikt att registrera och hålla koll på alla våra prylar , böcker filmer m m så har vi ett digert arbete framför oss.

Jag skrev förra gången ”Det finns en tidsplan för arbetet så att alla vet vad man siktar på för att kunna återöppna ett upprustat museum

Vi har organiserat följande arbetsgrupper för arbetet med upprustningen:

– Registreringsgrupp saker/föremål 3-personer

– Registrering, böcker manualer, tidskrifter, filmer, ljud, CD och dokument

– Magasineringsgrupp av det som ej ryms men som ej skall kastas.

– Uppsättningsgrupp 3-personer (Alla hjälper till vid behov)”

Några grupper har senare start då vi förts måste se till att det finns utrymme att arbeta i för dessa grupper.

PÅ styrelsemötet efterlyste vi mer gamla historiska artiklar som beskriver utvecklingen från uppsättningen till nedläggningen av de olika enheter som vi är kamratförening för. Syftet är att på Facebook och i vår tidning sprida mer kunskap om de nedlagda enheterna som verkat på flottiljområdet. Det får gärna var personliga upplevelser från verksamheten. Skicka gärna in dem via vår E-post info@fkvf.se så kommer de med i höstens nummer av KamratBladet.

Till sist så önskar vi i styrelsen alla våra medlemmar en fortsatt lång varm och skön sommar. Det har ju inte börjat så bra med sol och värme. Vi behöver alla koppla av och hämta nya krafter för det som framtiden har i sitt sköte för oss.

Jag vill även uppmana alla – Hör gärna av er på enklaste sätt – ett inlägg på hemsidan, ett mail, en kommentar till någon av oss i styrelsen. Vi är till för medlemmarna men sitter inte overksamma om vi inte får någon respons utan då agerar vi med medlemmarnas bästa för ögonen.

Jag vill önska er alla en trevlig fortsättning på 2020 så här i Coronatider. Var rädd om er därute.

Hans Hansson

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.