Ordförande har ordet nr 4 2019

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
Ordförande har ordet – nr 4

När jag skriver detta är vi mitt inne i alla julförberedelser som skall göras så här i skiftet mellan november/december.

Jag kan se tillbaka på ett år som har varit fullt med aktiviteter i kamratföreningen.

När jag ser tillbaka på vad vi åstadkommit under året så är nog renoveringen av A32 Lansen – kamratföreningens stora projekt – det som engagerat oss mest i styrelsen/projektgruppen Team A32 Lansen. Vi skall egentligen inte klara av att genomföra ett sådant här omfattande projekt i en förening som skall leva på 35 000:- kr för all verksamhet under ett verksamhetsår.

Jag kan inte nog uttrycka min uppskattning till alla de samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att vi nu i slutet av året förbereder uppsättningen på den nyrenoverade A32. Invigningen sker 1230–1400 den 14 december vid infarten till civila flygstationen.

Jag vill även berömma alla de ideella arbetsinsatser som projektgruppen har gjort och gör ett tag till. Utan det engagemang och uppoffringar från alla inblandade så hade detta inte gått trots stödet från våra samarbetspartners.

Vi har genomfört våra föredragskvällar med tema som Koreakriget och ”Mickedal byn -som blev ett flygfält”. Bägge föredragen var välbesökta och uppskattade av deltagarna. Vår föreningsresa genomförde vi till F17s flygdag som var mycket uppskattad av deltagarna. Vi har deltagit i vårmiddagar, veterandagsfirande, FN dagen med mera där kamratföreningens fana vajat i vinden. Vi har genomfört ett studiebesök på FMTS för våra medlemmar.

Även genomförande av filmafton den 20 november blev en succé med ca 25 deltagare. På filmaftonen, denna gången, så blev det filmer om A32 Lansen vilket passar väl in då föreningens stora projekt – renovering av A32 Lansen på pelare – lider mot sitt slut.

Nu återstår en del representationsuppgifter som deltagande i Adventskaffe , jullunch samt examen för SOU i december.

Så här i slutet på året så börjar förberedelserna för det kommande årsmötet den 5 mars 2020 kl. 1630–2100 på FMTS. Även i år så avslutar vi årsmötet med att äta en ”krigarmiddag dvs ärtsoppa och pannkaka”. Jag hoppas att vi kan slå rekordet från förra årsmötet på antalet medlemmar som dök upp. Då var vi 36 st. som kom och avnjöt föredrag, årsmötes-förhandlingar och en god middag i glad kamraters sällskap.
I nr 2–2019 av KamratBladet, som är under distribution genom postnord för närvarande, så hittar ni kallelsen och förslaget till dagordning för årsmötet.

Även jubileumsåret 2019 går mot sitt slut. Under året har vi i tidningen, samt bjudit in till diverse aktiviteter, uppmärksammat 75-årsfirandet av militär verksamhet på Mickedalasidan av Galgberget. Vi har även under året firat Militärhögskolans – Halmstads 20 års-jubileum.

Traditionsmässigt så fortsätter arbetet med att rensa och dokumentera alla saker som finns i vårt traditionsrum/museum. Arbetet har varit igång igen efter sommaruppehållet även om det gått på sparlåga.

Vi försöker hela tiden hålla vår hemsida uppdaterad, och detta är föreningens informationskanal ut till medlemmarna tillsammans med utskick av e-post. Världen runt oss digitaliseras i rasande takt, och även vi som ideell förening måste hänga med i utvecklingen.

Till sist så önskar vi i styrelsen att få igång en dialog med alla våra medlemmar. Hör gärna av er på enklaste sätt – ett inlägg på hemsidan, ett mail, en kommentar till någon av oss i styrelsen. Vi är till för medlemmarna men sitter inte overksamma om vi inte får någon respons utan då agerar vi med medlemmarnas bästa för ögonen.

Jag vill önska er alla en trevlig läsning av vår hemsida och tidning och en God Jul och ett Gott Nytt År.
 
Hans Hansson
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.