Ordförande har ordet nr 1 2019

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordförande har ordet -nr 1 2019
I år är det inte ett vanligt verksamhetsår i kamratföreningen. När vi tittar tillbaka i historien, kan vi konstatera att det funnits militär verksamhet på flottiljområdet sedan 1944. Det innebär att vi i år firar 75 år av militärverksamhet på Mickedalasidan av Galgberget. Dessutom firar Militärhögskolan Halmstad 20 års jubileum i år.
Vi kommer därför i detta utökade nummer att spegla ett antal historiska händelser som hänt över de 75 åren samtidigt som vi behåller tidningens ordinarie innehåll. Vi kan inte, och har inte ambitionen att återge allt som hänt, utan det blir ett antal nedslag, roliga incidenter och annat som hänt i verksamheten under dessa 75 år.
Den 1 juli 1944 sattes Kunglig Hallands Flygflottilj upp och verkade mellan 1944-1961 då nedläggningsbeslutet var ett faktum. Flyget försvann från Halmstad, men kvar blev F14 Kungliga Hallands Flygkår omfattande ett antal centrala skolor för teknisk utbildning samt signalutbildning. Mellan 1957-67 hade flygkåren även ansvar för en Flygvapnets musikkår Halmstad som döptes om till Militärmusiken Halmstad 1967 och verkade fram till 1971.
Nästa omvandling skedde 1972 då F14 Kungliga Hallands flygkår blev F14 Flygvapnets Halmstadsskolor.
Flygvapnets Halmstadsskolor verkade mellan 1972-1998 och innehöll de flesta centrala skolorna i Flygvapnet. Här fanns FTS, FFS, FSS, FMTS, BBS, FOHS, U/S-komp, TUBas och LI FV PRIMUS
Nästa gång området bytte skepnad var 1999 då Flygvapnets Halmstadsskolor blev Försvarsmaktens Halmstadsskolor. Det skedde en del omdöpningar av skolorna. Nu fanns FTS, IT-skolan, VädS, FFL, BasUhs och ett antal andra mindre enheter från andra förband inne på flottiljområdet. Samtidigt lades de försvarsgrensvisa Officershögskolorna ned och det bildades 3 Militärhögskolor, varav FOHS gick upp i Militärhögskolan Halmstad (MHS-H). Nu blandades elever från alla vapenslag på de tre militärhögskolorna.
Nästa större förändring sker i samband med Försvarsbeslutet 2004 då 25 förband lades ned i landet. Armens Tekniska Skola slogs samman med Försvarsmaktens Halmstadsskolor och bildade 2005 Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS)i Halmstad. Kvar på området fanns även Militärhögskolan Halmstad.
I skrivande stund är nästa större förändring på gång då FMTS får ansvar för de tekniska verkstäderna som finns runt om i landet.
I kamratföreningen jobbar vi vidare med vårt A32 projekt Team A32 Lansen. Just nu slipas det och filas i den civila hangaren på andra sidan flygfältet från FMTS. Detta projekt tar en stor del av styrelsens och ett antal medlemmars tid i anspråk. Det innebär att vi avvaktar med andra projekt i utvecklingen av kamratföreningen tills vi rott i land Team A32 Lansen projektet.
Vi försöker hela tiden hålla vår hemsida uppdaterad, och detta är föreningens informationskanal ut till medlemmarna tillsammans med utskick av e-post. Världen runt oss digitaliseras i rasande takt, och även vi som ideell förening måste hänga med i utvecklingen.
Vi hoppas ni uppskattar att tidningen, som numera kommer i färg och denna gång är lite utökad.
Jag vill önska er alla en trevlig läsning och en skön sommar.

Hans Hansson
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.