ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
 
 
Sammanfattning av SMKRs centrala möte i Enköping 2017-04-04--05
Programmet bestod dels av ett antal genomgångar samt ett antal grupparbeten på följande områden; Ledning och organisation, Rekrytering , Kamratföreningsinformation, Regionindelning och värdförband samt Veteranbegreppet.
Det var samma grupparbeten som genomfördes på Flygvapnets ordförandekonferens i mars
C LEDR, överste Mattias Hansson, informerade om LEDR.
 Av C LED R fick jag reda på följande om Led R. Det finns ca 1500 anställda i garnisonen. LED R sysslar med ledningsverksamhet, informationshantering samt verkan på informationsarenan. Utveckling, utbildning, insats och träning inom dessa områden dominerar vardagen på LED R.
LED R hanterar ett antal förband; 3 st Hemvärnsbataljoner, Psyopsförbandet, Ledningsplatsbataljonen, Sambandsbataljonen, Telekrigstödenheten TKSE, Meteorologiska och oceanografiska centrumet. 2018 kommer man att utbilda 430 värnpliktiga. Förbandet hanterar ca 650 fordon och 160 släp. Till detta kommer 150-200 andra fordon från FM LOG med flera. Kärv personalsituation med många pensionsavgångar bland officerarna i närtid. Det finns utmaningar som chefen LED R uttryckte det.
Anders Emanuelsson informerad om SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). Viktigaste frågan som Anders tog upp var; Hur stärka föreningsdemokratin i verksamheten? Bifogar hans presentation
Några klipp från övriga genomgångar;
Christian Braunstein från Sveriges Minnes Märken (SVMM) gick igen om det arbete som de bedrev om att katalogisera och sammanställa en förteckning över alla militära minnesmärken såväl inom landet som utom landet (samma genomgång som vi fick på FV Ordförandekonferensen).
Lite kort om grupparbetena. Jag bifogar det digitala underlaget på grupparbetsunderlaget och är beredd att svar på frågor på nästa styrelsemöte.
 
Hans Hansson
Ordförande