Kamrater,

Vilket underligt år, 2020! Det var väl ingen som kunde inse vad som skulle hända när vi fick den första rapporten från Wuhan i Kina om covid 19 i slutet av 2019. Under vecka 10 fullständigt exploderade det här i Sverige. Inom styrelsen insåg vi ganska tidigt att det inte skulle gå att genomföra representantskapsmötet som planerat.  Som ni alla vet flyttades mötet tills i början av oktober vilket tillslut blev ett digitalt möte med god närvaro.

Att hitta något positivt med 2020 är svårt men vår tekniska färdighet har ökat. Digitala möten samt nyttjandet av digitala enkäten är två lysande exempel på detta.

Jag tror tyvärr inte att vi kan tro att 2021 blir ett normalt år heller. Trots hoppfulla signaler om vaccin. Vi har därför beslutat att ställa in det centrala mötet som skulle hållits i april. Istället kommer de regionala mötena prioriteras. Era regionala företrädare kommer att återkomma med tidpunkt för dessa möten. Det som bland annat skall diskuteras är hur vi kan bidra med att stärka försvarsviljan samt folkförankringen.

Jag vill hälsa våra fem nya medlemsföreningar, Svenska CBRN-förbundet, Militärpolisbataljonens kamratförening, Umeå Garnisons Kamratförening (UGK), Kronprinsens Husarregementes Musikkår samt Helikopterkamrater i Norr, varmt välkomna!

I skrivande stund är det svårt att sia om det blir något nordisk möte 2021. Tanken är att det skall hållas i Finland under juni månad. Med hänsyn till pandemin genomfördes inget förberedelsemöte vilket innebär att vi inte vet så mycket om mötet. Information torde komma tidigt 2021 varvid vi kommer informera er!Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för ert engagerande arbete med att stödja era medlemmar där många har varit isolerade under lång tid. Ett samtal betyder ju så mycket.

Årets verksamhet

Våren 2020

·      SMKR deltog i Folk och Försvars konferens i Sälen

·      Ett planeringsinternat genomfördes med besök i Helsingfors

·      Tre styrelsemöten har genomförts varav två via Skype.

·      Två samverkansmöten med Veterancentrum har genomförts varav ett digitalt.

·      Med hänsyn till osäkerheten att kunna genomföra Representantskapsmötet på sedvanligt sätt skedde förberedelser inför ett digitalt representantskapsmöte med hjälp av en enkät som sändes till samtliga föreningar. Enkäten utvärderades under försommaren och låg till grund för det digitala mötet.

·      Fortsatt deltagande i FM Anhörigkoncept

Hösten 2020

·      Med anledning av att Militärregionerna har fått en förändrad roll pågår under hösten en översyn av kopplingen Värdförband – Kamratförening, där föreningarna har haft möjlighet att inkomma med förslag om förband. Detta kommer att överlämnas som förslag till HKV.

·      I september genomfördes ett planeringsinternat då även SMKR 70-åriga tillvaro firades under enklare former.

·      Det digitala representantskapsmötet genomfördes med god anslutning. För många säkert första gången.

·      Tre styrelsemöten har genomförts, samtliga via den digitala plattformen Teams.

·      Referensarbetet med FM Anhörigkoncept har avslutats och finns i SMKR webbarkiv.

Totalt har 40 förtjänstmedaljer delats ut varav 10 i guld (därav en guldmedalj i december).

Vi har under året dekorerat två förbandschefer med förtjänstmedalj i guld för deras mycket fina stöd till sina kamratföreningar. Överste Patrik Gardesten Amf 1 och överste Anders Svensson Lv 6. Under december kommer en förbandschef ur Flygvapnet också erhålla en förtjänstmedalj i guld.

Övriga guldmedaljerna har följande kamratföreningsmedlemmar erhållit för det utomordent-ligt fina arbetet inom den egen förening och även till gagn för kamratföreningsrörelsen.
 
Christer Rapp – Göta TrängR och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening, Björn Lundquist – Kamratföreningen Lapplands Jägare, Sigvard Andersson – Kungl. Bohusläns Reg Kamratförening, Hans Håkansson – Gotlands Regementes Kamratförening, Bengt Brügge – Fältjägarföreningen, Alf Eckerhall – Kungl. N Smålands Reg kamratförening i Stockholm samt avgående sekreteraren i SMKR Jan-Olof Johansson.

Vidare förlänades Bengt Belfrage med vår sköld bestyckad med silverplakett för skapandet av vår marsch! Går att avlyssna på vår hemsida.

Stort grattis och tack för mycket fina insatser!!

Kommande verksamhet
Även om, som tidigare nämnts, det råder stor osäkerhet om möjligheten att genomföra någon verksamhet under delar av nästkommande år anges ändå i stort det som är planerat.

Första halvåret 2021

·      Folk och Försvars konferens i Sälen kommer att genomföras som en digital produktion under v 2. Länk till konferensen kommer att finnas på SMKR webbsida.

·      Planeringsinternat 9-11 februari.

·      Fyra styrelsemöten planeras.

·      Den 29 maj Veterandagen.

·      Nordiskt kamratföreningsmöte är planerat att genomföras den 16-19 juni.

·      Två samverkansmöten med Veterancentrum samt möte med HKV PROD.

Andra halvåret 2021

·      Tre styrelsemöten planeras.

·      Regionala möten enligt regionföreträdarna.

·      Planeringsinternat.

·      Två samverkansmöten med Veterancentrum samt möte med HKV PROD.

·      Om möjligt besöka lokala föreningar.

Fortsätt med Ert stora engagemang för Era medlemmar, för Försvarsmakten och för att fortsätta utveckla SMKR. Vi tillsammans är Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera Vår dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Vår nutid – genom medlemsvård och rekrytering samt att stödja vårt respektive värdförband vid olika former av evenemang. Slutligen måste vår organisation värna om Vår framtid genom att vara framtidsinriktad. Det gör vi genom att stödja värdförbandet i arbetet med rekrytering av soldater och officerare. Vidare kan vi genom ett aktivt arbete stärka försvarsvilja och folkförankring inom respektive region (hur, kommer avhandlas under höstens regionala möten). Glöm inte av, att vi med vår erfarenhet kan vara ett starkt stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Jan-Olof Johansson för hans fantastiska arbete som sekreterare i SMKR!! Jolo kommer fortsätta som webmaster ett tag till vilket känns tryggt. Samtidigt vill jag hälsa Staffan Vestin välkommen som ny sekreterare.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2020 och samtidigt tillönska Er alla en riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!


Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

 

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR