TRADITIONSRUM

Ordföranden delar med sig
1974 som en del av utbildningen till officer fick vi strilkadetter genomföra en veckas flygkännedom på olika förband. Jag själv tillsammans med Mats Loxell, Jan Åsberg och Per Hellströn hamnade på F6 och fick flyga  en vecka i baksits på A32 Lansen.

Avancerad flygning i grupp, attackanfall i division, bombövningar i mörker, navigeringsflygning var några av de flygövningar som vi fick vara med om. Denna vecka plus andra flygveckor som vi genomförde gav oss strilare en större förståelse för pilotens vardag vilket underlättade för oss när vi skulle stridsleda divisonerna och luftbevaka vårt territorium.