TRADITIONSRUM

Flygvapnets Officershögskolas marsch " I takt med tiden "av P Lundkvist blev sen MHS-H marsch fram till 2006 då den ersattes av " I sommarstaden av C Söderlund. Här ligger nu "I sommarstaden"