TRADITIONSRUM

I sommarstaden av Per Grundström här framförd av Kattegatt Sea Ensemble
"Svensk Entré marsch" av C.  Söderlundh ersatte i sommarstaden som F14 marsch då " I sommarstaden" användes av I16 som defileringsmarsch och det kunde uppstå missförstånd om till vilket förband marschen hörde. Här framförd av Armens musik kår under Musikdir. Mats Janhagen.