TRADITIONSRUM

Data ur Kungliga Hallands flygflottiljs historia
- Riksdagen beslutar 1942 att flottiljen skall uppsättas och förläggas till Halmstad               1942
(Kungligt brev 7/8 1942)                                                                                                            
- Arbetena på flottiljen igångsätts                                                                                                       1943
- Den första personalen placeras 1/7 1944 på F14. Flottiljchef övlt Christian Nilsson,             1944
flottiljstab och specialdivision
- Flottiljen erhåller sin förbandsfana av H M Konungen 17/9 1944                                              1944
- Den första värnpliktsinryckningen sker till F14 26/9 1944. 144 st vpl                                       1944
- De första volontärerna till F14 1/11 1944. 34 st                                                                            1944
- Organisation den 2/5 1945: Flottiljstab, 1 .division, specialdivision. Flygplan                               1945
6 st. B17 (ur F6) och 6 st. B 18(ur F1)
- 2.division tillkom 1/10 1945                                                                                                              1945
- Flottiljens egna flygplan B 18 B börjar leveras hösten 1945. Leveranserna fortsatte             1945
1946 och 1947
- 3 division tillkom 375 1947                                                                                                                1947
- Flygplan B 18 B ersätts med flygplan A 28 B 1/5 1953                                                                 1953
- Överste B-G Lindgren efterträder Christian Nilsson som flottiljchef 15/11 1954                     1954
- Vintern 1955-56 tillförs F14 6 st. Tpfpl Pembroke från England vilka senare överfördes       1955
till andra flottiljer utom 1 flygplan som var kvar på F14 till 31/3 1961.
- Sommaren 1957 ersätts A 28 Vampire med flygplan A 32 Lansen                                            1957
- 1958 års riksdag B-riksdag beslutar att flottiljen skall indragas                                                 1958
- 2 division indrages 2/11 1959                                                                                                           1959
- 3 division indrages 10/10 1960                                                                                                        1960
- 1 division indrages 1/5 1961                                                                                                             1961

Flottiljen utgår ur Flygvapnets fredsorganisation den 30/9 1961
Cheferna
Christian Nilsson                                                           1944-07-01 - - 1954-11-14
B-G Lindgren                                                                 1954-11-15 - - 1961-08-13
Folke Ripa                     (Tf Flottiljchef)                      1961-08-14 - - 1961-09-30