Virutellt museum

  • Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening Halmstad tycker att fler ska få kännedom om den flyghistoriska utvecklingen och vill öppna ett virtuellt museum. Föreningen har därför sökt bidrag från Region Halland berättar ordförande Hans Hansson. "Vi vill försöka presentera de flyghistoriska samlingarna för den breda allmänheten."