Veteranmarsch Halmstad 15 juli

Veteranmarsch i Halmstad den 15 juli 
 Det är för uppstarten för den stora Veteranmarschen som går genom Sverige.
 Veteranmarschen kommer för femte gången att gå ut till Ringenäs efter avslutad ceremoni och parad inne i Halmstad. Bussar kommer att gå Ringenäs-Halmstad ToR, så att så många som möjligt ska kunna delta. Ca kl 13.00 går transporten tillbaka till Ringenäs och Veteranträffen ÖS 24.

Program för ceremoni och Veteranmarschen i Halmstad lördagen den 15 juni
10.00          Bussarna avgår från Ringenäs.
10.30          Samling på Stora torg i Halmstad  (Stora torg-Köpmansgatan)
10.55          Uppställning på torget
11.10          Avmarsch mot Norre Katts Park och minnesstenen, via Storgatan, Norra vägen. 
11.30          Ceremoni i Norre Katts Park, med hedersvakt, musikkår ur Hemvärnet, tal av 
Chefen Lv6, Öv Anders Svensson, Tor Cavalli-Björkman SVF, Lars-Göran Nyholm, 
Veteranmarschen, korum samt medaljutdelning och kransnedläggning,
12.35          Uppställning för avmarsch tillbaka till Stora torg 12.45.
13.00          Bussarna går åter till Ringenäs påstigning på Hamngatan där bussarna lämnade
 
Veteranmarschen avgår mot Ringenäs med de som vill följa med. Alla är varmt välkomna att gå 
med, anhöriga, veteraner. Det blir en fin promenad på ca 12 km.

http://www.veteranmarschen.se/2017/06/14/sv-SE/f%C3%B6r-femte-%C3%A5ret-paraderar-vi-i-halmstad-36646170