Veterandags firande i Halmstad 29 maj kl 1800

Välkommen,
till lokal Veterandag den 29 maj klockan 18:00 i Norre Katts park i Halmstad (vid veteranmonumentet).

Programmet i stort:
Kl 18.00        Formering kring Veteranmonumentet (samtliga fanor och standar) 
på var sin sida om monumentet, musik från högtalaranläggning.
Kl 18.10        övlt Lars Lindén hälsar välkommen.
Kl 18.15        Huvudtalare övlt Lars Lindén (MHS H)
Kl 18.25        Kransnedläggning.
§  Tilldelas kransen
§  Tar på varsin sida av kransen
§  Vänder mot veteranerna:
§  ”Denna krans högtidhåller minnet av de som inte kom tillbaka” 
Vänder tillbaka
§  Kommenderar fanborgen ”Givakt”
§  Lägger ned kransen, ett steg tillbaka, honnör
§  Vändning mot veteranerna
§  Kommendera ”basker av – tyst minut”
§  Basker på
§  Kommendera fanborgen ”Lystring ställ”
§  Därmed är ceremonin avslutad – ”Tack, samtliga för att ni deltog”
 
KL 18.40      Avslut i parken.
 
KL 19.00      Enklare förtäring i Soldathemmet
 
Från klockan 19:00 erbjuder Soldathemmet (i samarbete med Halmstad garnison) lättare förtäring. 
För att njuta av detta så måste det ske en anmälan till halmstad@soldathem.org senast torsdagen den 22 maj 2019.