Utvecklingsmöte med styrelsen genomfört

Den 19 septemeber samlades styrelsen hemma hos Thomas Ericsson för att under några timmar diskutera vad man behöver göra för att utveckla kamratföreningen för att både behålla de medlemmar man har samt rekrytera nya. Minnesanteckningar hittar ni om ni klickar på följande länk:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=67#/