Svedinos Bil- och Flygmuseum välkomnar  till en specialutställning om flygpionjären Enock Thulin 14

Det är 100 år sedan han offrade livet för flygets utveckling i Sverige!
Thulinsläktingar kommer att närvara.
Björn Svedfelt - medlem SFF ! - bjuder oss medlemmar i SFF på inträdet! Museet öppnar kl 12, Thulinutställningen invigs kl 14.