Styrelsemöte nr 1 2020-02-05

Årets första styrelsemöte har genomförts. Agendan finns under menyn ORGANISATION/Styrelsemöte 2020/ styrelseprotokoll 2020-02-05. Protokollet från mötet är klart och finns på samma ställe