Styrelsemöte idag 2017-09-21

Styrelsen sammanträder kl 1500-idag på ordinarie plats dvs kamratföreningens rum under matsalen.
På agendan finns ärenden som SMKRs regional möte väst, kommande verksamhet, ekonomi m m. Vill ni framföra något till styrelsen och deras styrelsemöte så är det bara att maila. Gå in på hemsidan under menyn organisation/kontakt och där kan ni fylla i era frågor/funderingar.
Vi vill gärna ha kontakt med medlemmarna för att veta vad de vill vi skall arrangera för dem. Just nu är den kontakten näst intill obefinlig.