Styrelsemöte 2021-04-14

Då Coronaviruset fortsatt påverkar vår verksamhet genomförs styrelsemötet som ett videomöte. På medhörning är också Team museet för att bli uppdaterade i museifrågans utveckling