Styrelsemöte 2020-10-13 för Flottiljområdets kamrat- och veteranförening

Såp var det dags att genomföra årets näst sista styrelsemöte. Vi följer vår standardagenda men nu har i även våra tankar runt museifrågan att diskutera så vi får en bra kortsiktig och långsiktig lösning