Styrelsemöte 2018-10-10

Agendan för det kommande styrelsemötet hittar du genom att trycka på följande länk:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=67#/