Studiebesök FMTS/MHS-H

Vi gör ett studiebesök den 23 oktober på delar av FMTS  arbetsplatser för att få en uppdatering av verksamheten som pågår på dagens FMTS.  Detaljprogram meddelas vid samllingen i klubbrummet

När: 23 oktober 2019, 09:30 – 14:30

Plats: FMTS. Samling klubbrummet under matsalen

Förtäring: Den enskilde betalar för lunch i matsalen. Vi börjar och slutar med kaffe

Anmälan: Enligt rutin med namn, personnummer. Mailas in på info@fkvf.se
senast den 16 oktober