SMKR regionmöte väst genomfördes 2018-09-11

22 av 30 kamratföreningar tillhörande Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) i region väst mötte upp på Nya Varvet i Göteborg för att diskutera gemensamma frågor.

Ett litet reportage från mötet hittar ni längre ned på sidan