Samverkan i museifrågan fortsätter då Museiföreståndaren på regementssidan besöker oss idag för att ta del av vår museisamling

Vi har börjat en sondering för att se vad vi kan göra för att göra vårt museum mer tillgängligt för allmänheten. En inriktning är att se om vi kan hitta en plats utanför flottiljområdet för vår museiverksamhet.