Sammanfattning från FV Ordförandekonferens i Uppsala

Nu kan ni läsa sammanfattningen. Klicka på följande länk:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=21#/