Regionalt SMKR möte väst genomfört i Göteborg

SMKR kallade till regionalt möte 2017-09-12 i Göteborg/Nya Varvet för alla kamratföreningar i västra Sverige. 
Vi var dryga 30 representanter för kamratföreningar som samlades på Nya varvet för genomgång idag.

Mötet inleddes med kamratliga samtal under en kaffestund innan förhandlingarna tog sin början. Inledningsvis så presenterade varje närvarande kamratförening sin förening och dess verksamhet.

Efter en god lunch i den gamla matsalen, numer ingående i ett hotellkkomplex på Nya Varvet, så fortsatte mötet med orienteringar från SMKR ordförande Anders Emanuelsson. Så fort protokollet från mötet är utsänt så kommer jag att lägga ut det på hemsidan så alla kan ta del av vad som avhandlades på mötet. SMKR sekreterare Jan Olof Johansson gick sen igenom SMKR hemsida och tipsade om vad man kan ha nytta av där i det lokala kamratföreningsarbetet.