Regionalt SMKR möte i Göteborg

Vi gör nu ett nytt försök att samla så många kamratföreningar som möjligt den 12 september i Marinstugan i Göteborg (tillhör Flottans Män). Minst en och högst två per förening inbjuds. Samling sker mellan 0900–1000 då kaffe/te och mackor serveras.
Vår förbundsordförande Anders Emanuelsson kommer att närvara och ge sin syn på vikten av kamratföreningsrörelsen där SMKR har goda kontakter rakt in i Försvarsmaktens Högkvarter. Anders kommer att belysa den kommande regionreformen inom förbundet och redovisa sin och förbundsledningens tankar kring SMKR.
Under mötet kommer bl.a. att informeras om det stöd som kamratföreningar inom SMKR kan och ska få från Försvarsmakten samt hur vi kan samverka på olika sätt för att förbättra de enskilda föreningarnas möjligheter till rekrytering och bl.a. få föreläsare som kan öka föreningarnas möjligheter att attrahera medlemmar.