Redaktionsmöte sker 2020-10-19 för nr 2 av KamratBladet

Just nu pågår framtagning av innehållet till nr 2 av KamratBladet 2020. Har ni , våra medlemmar, några bidrag så skicka dem på info@fkvf.se så tar vi hand om dem i redaktionskommittén.