Protokoll från representantskapsmötet SMKR 2020

Nu finns protokollet tillgängligt för intresserade. Ni hittar det under menyn Organisation/SMKR