Projektmöte nr 4 genomfört 2018-08-01

Projektgruppen startade upp sitt arbete med ett projektmöte den 1 augusti. Minnesanteckningar hittar under menyn Organisation/A32/Projektmöte nr 4 eller trycker på länken nedan så kommer ni dit http://www.fkvf.se/organisation/projekt-a32-lansen-renovering/projektmöte-nr-4-40182032