Ordförande SMKRs julhälsning 

Om du klickar på länken så kan du ta del av SMKRs ordförande Anders Emanuelssons julhälsning